Na první pohled by se mohlo zdát, že z Juditina mostu nezůstalo nic. Avšak kamenný skvost vydržel v Praze hrdě stát více než 150 let, a jeho stopy jsou stále patrné téměř sedm století poté, co jej zničila ničivá povodeň. Dnes si ho můžete v jeho plné kráse prohlédnout díky unikátní animaci.

Zdroj: Youtube

První doložená zmínka o pražském mostě pochází z roku 1118 a je zaznamenána v Kosmově kronice. Raný most byl nepochybně postaven ze dřeva a byl často ohrožován stoupající vodou. Skutečnou proměnu však přineslo až vybudování Juditina mostu v letech 1158 až 1172, který se stal nejstarším kamenným mostem v českých zemích a třetím nejstarším ve střední Evropě.

Ambiciózní projekt

Nápad postavit kamenný most přes Vltavu se připisuje třináctému pražskému biskupovi Danielovi, který se po zničení původního dřevěného mostu v roce 1157 inspiroval kamennými mosty v Itálii při tažení knížete Vladislava II. Ambiciózní projekt našel štědrého mecenáše v králově snaše Juditě Durynské, po níž byl most později pojmenován. Z Itálie byli povoláni zkušení stavitelé, aby dohlédli na jeho stavbu, která byla dokončena pozoruhodně rychle během pouhých tří let.

Strážci mostu

Přibližně ve stejné době byly na západním konci mostu postaveny dva opevněné komplexy, které hrály klíčovou roli při ochraně Juditina mostu. Na severu byl zřízen biskupský dvůr a na jihu johanitská komenda. Tyto stavby položily základ pro to, co se později v roce 1257 stalo Malou Stranou.

Vzestup a pád stavby

V roce 1253 předal Václav I. správu Juditina mostu špitálu křižovnického bratrstva, který byl postaven o rok dříve na Křižovnickém náměstí. Špitální bratři měli na starosti vybírání cla z mostu, správu majetkových darů a organizování sbírek almužen po celých Čechách v případě potřeby oprav.

Osudného dne roku 1342 však Juditin most smetla ničivá povodeň a zanechala po něm jen vzpomínky na jeho velkolepost. Na jeho místě se císař Karel IV. rozhodl postavit nový kamenný most, ikonický Karlův most, který známe dnes.

Odhalení odkazu Juditina mostu

Přestože je velká část Juditina mostu ztracena, některé pozůstatky se stále nacházejí pod moderními pražskými ulicemi. Na Křižovnickém náměstí, respektive pod ním, je dnes k vidění poslední oblouk Juditina mostu spolu s replikou původní brady nejstarší vodárenské věže. První oblouk Juditina mostu stále slouží svému účelu, přemosťuje jedno rameno Vltavy.

Nejzajímavější pozůstatky Juditina mostu jsou však očím skryty. Rizalit neboli výběžek křižovnického kláštera skrývá staroměstskou věž Juditina mostu. Na malostranské straně stále stojí Juditina věž, která kdysi chránila vstup na most. To, co ji činí skutečně jedinečnou, je románský reliéf v jejím prvním patře, jedna z mála dochovaných soch tohoto druhu v regionu.

Hledání pokračuje

Je možné, že některé senzační objevy související s nejstarším kamenným mostem ve střední Evropě stále čekají na své nalezení. Až se budete procházet okouzlujícími pražskými ulicemi, dávejte pozor, možná skryté střípky Juditina mostu objevíte.

Zdroje: cs.wikipedia.org, muzeumkarlovamostu.cz,milujuprahu.cz