Rozpor mezi nádherou dvora a těžkostmi každodenního života vykresluje živý obraz minulosti Prahy, města, které se neustále vyvíjelo a zároveň si zachovalo svou bohatou historickou podstatu.

Vzestup Prahy

Praha se od svých počátků na konci 9. století stala za vlády Přemyslovců klíčovým městem, které položilo základy českého knížectví. Strategická poloha města na břehu Vltavy spolu s výstavbou Pražského hradu připravily půdu pro jeho přeměnu v opevněné středověké město v době 13. století.

Skutečně zlatý věk zažilo město v době, kdy se Karel IV. rozhodl zvolit Prahu za svou rezidenci, která z něj učinila hlavní město Svaté říše římské a centrum rozvoje ve všech sférách.

Nová éra pod vlivem husitů

Husitská povstání přinesla Praze významné změny, změnila její politickou krajinu a dala jí novou identitu. Přestože Praha po stavovském povstání v roce 1547 ztratila své politické postavení, zažila za Rudolfa II. kulturní renesanci, znovu získala status říšského hlavního města a stala se majákem umění.

Architektonické zázraky

Středověká Praha byla nejen politickým a kulturním centrem, ale také místem pozoruhodných architektonických úspěchů. Založení Malé Strany v 10. století, stavba rotundy svatého Víta a založení Vyšehradu jsou ukázkou raných architektonických snah města. S dokončením Juditina mostu a rozšířením Starého Města se začala utvářet pražská městská krajina, kterou dále obohatil vliv křesťanství a zakládání klášterů.

Kulturní centrum

Pražský dvůr byl živým centrem moci, kultury a intelektuální činnosti. Bylo to místo, kde se obřadní a symbolické prolínalo s každodenním životem a vytvářelo bohatou směsici dvorského života, která přitahovala učence, umělce, a dokonce i lidi z nižších společenských vrstev. Tato dvorská kultura hrála zásadní roli při utváření společenských norem a uměleckých úspěchů té doby.

Výzvy středověkého života

Navzdory vznešenosti dvorského života se většina obyvatel Prahy potýkala s drsnou realitou středověké existence. Předměstí sužovaly špatné hygienické podmínky, nedostatečný přístup k čisté vodě a vysoké riziko nemocí a epidemií. Výrazný rozdíl mezi životními podmínkami bohatých a chudých poukazuje na velké sociální rozdíly té doby.

Digitální cesta zpět v čase

Těm, které zajímá historie středověké Prahy, poskytl Archeologický ústav Akademie věd ČR jedinečné okno do minulosti. Animace podrobně popisující výstavbu Nového Města pražského nabízí vizuální průzkum architektonického vývoje města a umožňuje divákům ponořit se do středověké krajiny historického města.

Zdroj: Youtube

Bohatá minulost města, poznamenaná obdobími prosperity i strádání, nepřestává uchvacovat a inspirovat a nabízí nekonečné množství objevů.

Zdroje: video.aktualne.cz, praha.avalon24.eu, cs.wikipedia.org