Vydejte se s námi odhalit fascinující příběh hradu Kamýk, pevnosti, která čelila bouřlivým proudům času včetně zničení Sasy a ohnivých zkoušek husitských válek.

Zdroj: Youtube

Pevnost pro královskou rodinu

Název Kamýk je odvozen od slova skála nebo kámen, což výstižně popisuje polohu hradu. Hrad, postavený na počátku 14. století, vděčí za svou existenci králi Janu Lucemburskému, který jej udělil jako dědičné léno Jindřichovi z Kamýku, který byl pravděpodobně jeho stavitelem. Jindřichův výtvor měl podobu pětiboké věže neboli donjonu, který věrně kopíroval obrysy skalnatého ostrohu. Obvodové zdi, široké solidních 220 centimetrů, byly postaveny z kombinace světlého opaku a tmavého čediče.

Abyste si mohli prohlédnout, jak toto velkolepé sídlo vypadalo v době své největší slávy, můžete zhlédnout podmanivou animaci, která ukazuje jeho někdejší slávu.

Stráž na Labi

Hrad Kamýk měl klíčovou úlohu při vybírání cla na Labi a ve své době sloužil jako základní opěrný bod pro kontrolu královského státu nad vodní cestou. Majitelé hradu byli povinni odvádět králi manské poplatky, což upevnilo jeho postavení jako důležitého aktiva ve středověké české krajině.

Postupem času hrad měnil majitele, z rodu Kamýků přešel do vlastnictví krále Karla IV., který jej v roce 1352 daroval Zbyňku Zajícovi z Hazmburka jako vyrovnání dluhu. Za husitských válek, bouřlivého období českých dějin, bylo okolí hradu v roce 1428 zpustošeno. Hrad v tomto období opakovaně měnil majitele, až se nakonec dostal do držení Mikuláše Zajíce z Hazmburka.

Od oprav ke zkáze

V roce 1547 prošel hrad Kamýk rozsáhlými opravami a rozšířením. Do roku 1600 však byl opuštěn a v roce 1632 mu hrozila další zkáza, když jej vyplenila saská vojska. K jeho neštěstí se přidaly ještě dva požáry, které hrad zachvátily na počátku 19. století.

Konečný zánik hradu Kamýk odrážel osud mnoha opuštěných a zničených hradů. Stal se zdrojem stavebního materiálu pro vesničany, kteří jej postupně rozebrali. Zdi se rozpadly a kdysi hrdá věž ležela v troskách.

Dnes z hradu zůstaly jen zbytky zdí a rozpadající se věž, které jsou jasnou připomínkou běhu času a ničivých sil, jež utvářely historii hradu Kamýk.

Zdroje: kudyznudy.cz, ohradech.eu, cs.wikipedia.org