Děsivá praxe byla vysledována na mnoha archeologických nalezištích a odhalila překvapivý a rozšířený kulturní fenomén.

Zdroj: Youtube

Nejstarší hrob nalezen v Česku

Metoda incaprettamento spočívala ve svázání končetin oběti za zády a následném přivázání provazu od krku k zápěstí a kotníkům, čímž došlo k jejímu udušení. Tato forma popravy, která měla zajistit pomalé udušení, byla zřejmě rituální praktikou, jak dokládá její pečlivé používání na různých neolitických nalezištích v Evropě.

Nejstarší hrob připisovaný této metodě byl identifikován v Brně-Bohunicích v České republice a pochází přibližně z doby 5 400 let př. n. l.

Poznatky z francouzského naleziště

Významná lokalita, která přispěla k těmto zjištěním, se nachází poblíž Saint-Paul-Trois-Châteaux v jihozápadní Francii. Naleziště, které bylo vykopáno v roce 1986, obsahovalo kostry tří žen, z nichž u dvou bylo zjištěno, že zemřely prostřednictvím metody incaprettamento. Eric Crubézy, biologický antropolog z Univerzity Paula Sabatiera v Toulouse a hlavní autor studie publikované v časopise Science Advances, zdůraznil, že oběti pravděpodobně souvisely se zemědělskými rituály.

V lokalitě se také nacházela dřevěná konstrukce nad pohřebištěm, která byla sladěna s významnými slunečními událostmi, jako je východ slunce při letním slunovratu a západ slunce při zimním slunovratu. Sladění naznačuje, že konstrukce mohla sloužit jako společné shromaždiště k označení sezónních přechodů, možná zahrnující lidské oběti.

Kulturní kontext a kontinuita praxe

Zdá se, že rituální praxe incaprettamento má prastaré kořeny, jejíž počátky sahají až do období mezolitu, tedy do doby před nástupem zemědělství. Potvrzují to jeskynní malby v jeskyni Addaura na Sicílii, které zobrazují rituály datované do období 14 000 až 11 000 let před naším letopočtem.

Navzdory rozsáhlým důkazům napříč různými regiony a časovými obdobími zůstávají přesné důvody brutální praktiky nejasné. Někteří archeologové spekulují, že vzhledem k tomu, že se oběti v důsledku svázání samy uškrtily, nebyla jejich smrt považována za způsobenou jinými osobami.

Moderní interpretace

Je zajímavé, že starověký způsob vraždy se specifickou vazbou na rituál a obětování rezonuje s modernějšími praktikami. Metodu incaprettamento používala také italská mafie, často jako formu brutálního varování nebo trestu, což ukazuje ponurou kontinuitu těchto praktik napříč kulturami a věky.

Zdroje: denik.cz, livescience.com, edition.cnn.com