Středověký lid, který čelil těžkostem své doby, nacházel útěchu a radost v nejrůznějších zábavách, které překlenovaly rozdíly mezi společenskými vrstvami a oživovaly jeho existenci.

Zdroj: Youtube

Plejáda středověké zábavy odhalena

Období středověku bylo důkazem toho, že ani v nejtemnějších dobách nebylo možné potlačit touhu po štěstí a zábavě. Zábava ve středověku byla pestrou mozaikou aktivit, které uspokojovaly všechny od rolníků až po šlechtu. Prostý lid i šlechta se oddávali nepřebernému množství her a zábav, od velkolepých hostin a opulentních banketů až po napínavá klání a turnaje. Vzduch byl často naplněn vzrušením z tajemných her, šumem rušných trhů a intelektuálním nasazením při stolních hrách.

Středověcí lidé si také oblíbili sport, lov, sokolnictví a různé formy zvířecí zábavy se psy, medvědy a opicemi. Umění vyprávět příběhy prostřednictvím vtipů a hádanek zaujímalo v srdcích mnoha lidí zvláštní místo a vyvolávalo smích a radost při společných setkáních.

Řemeslníci radosti

Ve středověku vznikli specializovaní baviči, kteří ovládali umění potěšit publikum. Šašci se svými bláznivými kousky a břitkým vtipem byli základem středověkých dvorů a poskytovali šlechtě komické odlehčení. Mumrajové v maskách a kostýmech oživovali příběhy svými tanci a dramatickými vystoupeními na slavnostech.

Atmosféru romantiky a rytířství udržovaly melodie středověkých pěvců a trubadúrů, zatímco akrobaté, žongléři a kejklíři dodávali slavnostem pocit úžasu a strachu. Tito baviči byli záchrannou brzdou středověké zábavy a zajišťovali, že radost a zábava byly vždy na dosah.

Společenská struktura volného času

Láska ke hrám překračovala společenské bariéry a spojovala lidi napříč různými vrstvami středověké společnosti. Deskové hry, jako jsou šachy, vrchcáby, Mlýn a předchůdce dámy, alquerques, byly nesmírně populární a zapojovaly mysl hráčů do strategického myšlení.

Venku se hrály mimo jiné lukostřelba, kuželky, kolf (předchůdce golfu), gameball (základní forma fotbalu) a hod kladivem. Tyto aktivity byly nejen formou zábavy, ale také prostředkem k posílení kamarádství.

Zábava pro smetánku

Pro středověkou elitu byla zábava projevem bohatství, moci a vytříbenosti. Rytířské turnaje a hostiny byly velkolepou podívanou, která ztělesňovala rytířské ideály doby. Šlo o propracované události, které předváděly zdatnost rytířů a eleganci dvorské lásky. Hudba, tanec a vystoupení pěvců, trubadúrů, šašků a akrobatů byly nedílnou součástí podobných setkání.

Záhada středověkých hádanek

Hádanky byly intelektuální zábavou středověku, která dráždila mysl mladých i starých. Nešlo o pouhou zábavu, hádanky sloužily jako prostředek vzdělávání a vtipu a odrážely složitost středověkého světa. Fascinace hádankami vypovídá o zálibě středověkých lidí ve hře se slovy a jejich sklonu k intelektuálnímu myšlení.

Pojďte se teď s námi podívat na některé z hádanek, nad kterými si lámali hlavu ve středověku:

Kdo nevidí nic zlého? (slepec)

Svatý Matěj sekal led, kde nechal sekeru? (na topůrku)

V kterém měsíci jedí Pražané nejméně? (v únoru, poněvadž má jen 28 dní)

Co běží a nemá nohy? (čas)

Které ryby jsou nejmenší? (ty, které mají ocas nejblíže u hlavy)

Co člověk nemůže říci? (že umřel)

Jakých kamenů jest nejvíce v Labi? (mokrých)

Co bije a nemá ruce? (hrom)

Kde jsou nejvyšší hory? (tam, kde jsou nejhlubší údolí)

Komu se může nejbezpečněji svěřit tajemství? (lháři, protože mu nikdo nevěří)

Středověk, který zdaleka nebyl monolitní dobou svárů, byl bohatý na živou zábavu a volný čas. Nesčetné formy zábavy odrážejí společnost, která navzdory svým problémům oslavovala život s elánem a tvořivostí. Ve středověku byla svědectvím trvalé schopnosti člověka radovat se, být odolný a sjednocovat se prostřednictvím univerzálního jazyka smíchu a oslav.

Zdroje: about-history.com, bejvavalo.cz, nulk.cz