Nález prvního historického předmětu byl jen začátkem. Na školním pozemku se nakonec v průběhu 30 let podařilo objevit celkem 18 artefaktů.

Odkrytí ztraceného umění

Původní artefakt, který zkoumal významný egyptolog Cyril Aldred, byl identifikován jako hlava sošky z červeného pískovce z poloviny 12. dynastie (1922 až 1855 př. n. l.). Aldredovy odborné znalosti odhalily, že řemeslné zpracování pravděpodobně spojuje předmět s královskou dílnou, což naznačuje, že se nejedná o běžný import, ale o kus s významnou historickou hodnotou.

Záhada školního pozemku

To ovšem nebylo vše. Do roku 1984 bylo na školním pozemku objeveno dalších 17 artefaktů. Nálezy pocházely z různých dob od pozdního období starověkého Egypta až po ptolemaiovskou éru. Mezi objevenými předměty byly pozoruhodné kousky, například bronzová votivní soška býka Apise z pozdního až ptolemaiovského období (asi 664 až 332 př. n. l.), horní část jemné fajánsové figurky bohyně Isis kojící svého syna Hora nebo část fajánsové tabulky zdobené Horovým okem.

Zvláště zajímavým nálezem, který popsali odborníci z Britského muzea, byla figurka kněze přinášejícího oběti, vytvořená pravděpodobně v období 25. dynastie (asi 747 až 656 př. n. l.).

Prokletí a pohřbení artefaktů

Předchozí pokusy určit původ předmětů nevedly k žádnému výsledku, avšak vědci nyní předpokládají, že je sem přivezl mladý dědic Melville House, Alexander Leslie-Melville. Předpokládá se, že předměty mohly být shromážděny během jeho cesty do Egypta v roce 1856. Lord Balgonie odcestoval do Egypta, aby se zotavil z tuberkulózy, kterou se nakazil během krymské války. O rok později ve věku 24 let této nemoci tragicky podlehl.

Teorie naznačuje, že smutek spojený s jeho předčasnou smrtí a pověry týkající se "prokletí mumií", které byly v 60. letech 19. století rozšířené, mohly vést k pohřbení artefaktů jako způsobu, jak rodinu zbavit smůly.

Neustálý výzkum

Egyptské artefakty, které byly v roce 1984 prohlášeny za poklad, jsou nyní uchovávány jako součást skotského národního dědictví a poskytují neocenitelné poznatky o staroegyptském umění a spiritualitě a jejich záhadný původ je stále předmětem pokračujícího výzkumu.

Zdroje: bbc.co.uk, lovecpokladu.cz, livescience.com