Cestování do zahraničí bylo sice omezené, ale destinace v rámci socialistického bloku, jako například pobřeží Baltského moře v bývalé NDR a Polsku, ale i Rumunsko a Bulharsko, byly pro mnohé dostupné. Exotické zájezdy do Sovětského svazu nebo na Kubu byly ceněné, často se udělovaly za příkladnou práci a ukazovaly směs pobídek a privilegií v socialistické rekreační politice.

Základní prvky socialistické dovolené

Zdroj: Youtube

Dovolená v této době se vyznačovala soběstačností. Typická československá rodinná dovolená zahrnovala balení auta nejen kempinkovým nábytkem a nádobím, ale také vydatnou zásobou konzerv a paštik. Zásoby, nezbytné pro dlouhé cesty do destinací, jako byly slunné pláže Bulharska nebo malebné výhledy do Rumunska, nám vysloužily přezdívku "národ paštikářů". Závislost na trvanlivých potravinách, které nepodléhají zkáze, byla důkazem vynalézavosti, kterou si doba vyžadovala.

Srdce prázdninové kultury

Nástup automobilové dopravy vedl ke vzniku karavanů a autokempů, což znamenalo posun k mobilnějším a flexibilnějším možnostem dovolené. Lokality jako Lipenské jezero se staly centry aktivit, kde se soukromí ochotně vyměnilo za kamarádství ve společných kempech. Kempy nebyly jen místem k přespání, ale kompletním prázdninovým ekosystémem, který poskytoval vše od zábavy až po základní potřeby pro každodenní život.

Rekreace ROH

Odbory sponzorované dovolené, známé jako rekreace ROH, byly vrcholem socialistického systému trávení volného času. Tyto státem dotované zájezdy byly součástí širšího rámce sociálního zabezpečení a nabízely cenově dostupné cestování až půl milionu lidí ročně. Rekreační čas byl organizovaný a strukturovaný; kulturní referenti dbali na to, aby dovolená byla naplněna kombinací zábavy, sportu a vzdělávacích aktivit s důrazem na kolektivní vyžití a ideologické posílení.

Vývoj cestování a volného času

V prvních desetiletích socialismu bylo mezinárodní cestování vzácností, omezovalo se na několik málo povolených destinací. Teprve koncem 60. let se cestovní omezení zmírnila, aby se v 70. letech s nástupem normalizace opět zpřísnila. Pro ty, kteří nemohli cestovat do zahraničí nebo si dovolit rekreační střediska, bylo alternativou trávení času na chalupách a drobné zemědělství, což bylo odrazem vynalézavé adaptace na omezené podmínky.

Zamyšlení nad minulou érou

Způsob, jakým jsme trávili dovolenou za socialismu, nabízí pohled do společnosti, kde se podporovaly kolektivní zážitky a kde byl volný čas odměnou i nástrojem sociální soudržnosti. Zatímco dnešní dovolená může nabízet větší svobodu a osobní prostor, společný duch minulých dovolených za socialismu má nostalgické kouzlo a připomíná nám dobu, kdy podstatou volného času byla pospolitost.

Zdroje: prozeny.cz, dama.cz, idnes.cz