Počátky hradu Brandýs nad Orlicí sahají až do roku 1289, který je připisován Jindřichovi z Prostiboře. Jeho strategický a rezidenční význam se udržel po celé 14. a 15. století, kdy se střídaly vlivné rody, mezi nimiž byli páni z Boskovic, Smil Holický ze Šternberka a Kostkové z Postupic. Na počátku 16. století, za Viléma z Pernštejna, začal hrad pomalu upadat do zapomnění, přestal plnit rezidenční funkci a stavba postupně chátrala.

Přes pokusy různých majitelů o opravu a údržbu, včetně krátkého oživení v polovině 16. století, hrad nakonec v 17. století zpustl. Materiál z něj byl znovu použit na stavbu v městečku pod ním a z jeho kdysi velkolepé architektury zbyly jen nepatrné pozůstatky.

Odhalená tajemství minulosti

Zřícenina hradu se v minulých letech stala terčem nájezdů detektorářů. Archeologové proto soudili, že v prostorách hradu již nenaleznou nic zajímavého. Avšak jejich předpoklady byly chybné.

Archeologický průzkum totiž odkryl pozoruhodné artefakty, které vrhají světlo na historický význam hradu a život jeho obyvatel. Například byla objevena sbírka vzácných mincí z několika regionů, mimo jiné dobový padělek bavorské mince, moravské mince z období markraběte Jošta a české mince se lvím motivem z doby vlády Václava IV.

Kromě toho byly nalezeny i další předměty, jako je vzácný železný třmen na napínání samostřílu z 15. století, kruhová zlacená nášivka, fragmenty keramiky a množství zvířecích kostí.

Asi nejzajímavějším nálezem je část kapesních skládacích slunečních hodin – jedná se o drobnou čtvercovou destičku vyřezanou z kosti, což vypovídá o vysoké úrovni řemeslných a technologických dovedností někdejších obyvatel.

Památka v ohrožení

Dnes se o zbytky hradu Brandýs nad Orlicí – příkopy, základové zdi a části hradního paláce – stará Spolek pro záchranu zámku Brandýs nad Orlicí. Tato organizace stojí v čele úsilí o záchranu a rehabilitaci zříceniny.

V posledních letech se podařilo obnovit západní průčelí, což je krok k obnovení středověké krásy hradu. Cesta obnovy a konzervace je však dlouhá, očekává se, že potrvá více než dvě desetiletí.

Pohled do budoucnosti

Pokračující úsilí o záchranu hradu Brandýs nad Orlicí a archeologické nálezy v něm objevené nám připomínají důležitost ochrany historických památek. Takže zatímco archeologové pokračují v odkrývání vrstev času, památkáři se neúnavně snaží zachránit to, co zůstalo.

Zdroje: idnes.cz, mesto-brandys.cz, orlicky.denik.cz