Poklad, tvořený rozsáhlou sbírkou stříbrných mincí ze čtrnáctého až sedmnáctého století, byl ukryt v hliněném džbánu zahrabaném pod hromadou kamení, přibližně 20 centimetrů pod zemí. Obsahoval asi šest kilogramů mincí zabalených do zbytků látky, což signalizuje záměrnou snahu někoho v 17. století ochránit a ukrýt své bohatství. Džbán i mince objevil muž z Blatenska pomocí detektoru kovů, když prozkoumával zalesněné území vrchu Zlatník.

Zdroj: Youtube

Právní a etické důsledky

Místo aby nálezce splnil zákonnou povinnost odevzdat takový nález státu, rozhodl se ponechat si asi 200 mincí pro sebe a zbytek prodal spolu se džbánem za celkem 850 000 korun překupníkovi. Ten pak poklad po částech rozprodal různým sběratelům.

O situaci se dozvěděla policie na základě anonymního udání, což vedlo k trestnímu stíhání nálezce i překupníka pro zatajení věci a spolupachatelství, hrozilo jim až pět let vězení. Nakonec vyvázli bez trestu, když byl jejich případ vyřešený takzvaným odklonem. Zúčastnění muži se ke svým trestným činům přiznali, nahradili škodu a přispěli na pomoc obětem trestných činů, čímž se vyhnuli uvěznění.

Unikátní sbírka

Policii České republiky se podařilo získat zpět džbán a 2 267 stříbrných mincí. Dochovaná část pokladu, která je umístěna v Moravském zemském muzeu, nabízí cenné poznatky o dané době. Sbírka obsahuje rozmanité mince z různých evropských regionů včetně Nizozemska, Polska, Maďarska, Švýcarska, a dokonce i papežských států, pocházející z období od poloviny 14. století do poloviny 18. století. Převažují drobné mince od vlády Karla IV. až po vládu Ferdinanda III.

Nevratná ztráta

Podle historičky Dagmar Grossmannové z Moravského zemského muzea bylo původní ukrytí pokladu pravděpodobně ochranným opatřením během pustošení třicetileté války. Historická hodnota pokladu je považována za nevyčíslitelnou, a to nejen kvůli jeho složení a stáří, ale také kvůli nahlédnutím do ekonomických a sociálních okolností své doby. Pokud by byl poklad odborně vykopán celý, mohlo se jednat o největší dochovaný poklad z třicetileté války na Moravě.

Zdroje: blanensky.denik.cz, lovecpokladu.cz, ibrno.cz