Jednalo se o operaci Starfish Prime, jaderný test ve velké výšce, který byl nejen ukázkou vojenské zdatnosti Spojených států, ale sloužil také jako velkolepý, i když znepokojivý vědecký experiment.

Detonace, k níž došlo za zdánlivě obyčejné letní noci roku 1962, proměnila oblohu v plátno zářivých, děsivých barev, které bylo možné pozorovat ze vzdálenosti tisíců kilometrů. Podívaná však nezůstala bez hlubokých a trvalých následků.

Zdroj: Youtube

Předehra k Starfish Prime

Příběh Starfish Prime nelze vyprávět, aniž bychom si uvědomili pozadí geopolitického soupeření, které připravilo půdu pro jeho provedení. Po atomovém zničení Hirošimy a Nagasaki vstoupil svět do jaderného věku a Spojené státy a Sovětský svaz se staly hlavními aktéry nového nebezpečného dramatu. Zastavení atmosférických jaderných zkoušek v roce 1958 bylo krátkým přerušením této probíhající konfrontace.

Avšak v roce 1961, kdy Sovětský svaz obnovil své jaderné ambice, zahájily Spojené státy operaci Fishbowl, v jejímž rámci byl uskutečněn nejvýznamnější – a neslavně proslulý – test Starfish Prime.

Motivace pro operaci Starfish Prime byla mnohostranná. Kromě prosté demonstrace vojenské síly šlo o skutečnou vědeckou zvědavost ohledně účinků jaderných výbuchů ve vysoké atmosféře. Objev Van Allenových radiačních pásů fyzikem Jamesem A. Van Allenem v roce 1958 otevřel nové hranice ve vědě o vesmíru a vyvolal otázky o proveditelnosti cestování do vesmíru a o potenciálním vojenském využití vesmíru.

Noční obloha v plamenech

Test provedený 9. července 1962 nebyl žádnou tajnou operací. Její chystaná realizace byla veřejně známá, což vedlo k celosvětovým protestům a paradoxně i k diváckým oslavám, zejména na Havaji, kde se očekávalo, že bude podívaná nejviditelnější.

Detonace přihlížející nezklamala. Byli svědky úkazu, který neměl obdoby – oslepujícího bílého záblesku, po němž následovala rozpínající se koule zářivých barev, která se rozlétla po obloze a předvedla přízračnou, nadpozemskou krásu.

Očití svědkové z té doby popisují událost se směsí úžasu a předtuchy a všímají si surrealistického vzhledu oblohy, která se rozzářila "velkými bílými prsty" a "ohromnou bílou duhou". Vizuální efekty, jakkoli byly úchvatné, popíraly ničivé spodní proudy exploze.

Nezamýšlené důsledky

Následky výbuchu Starfish Prime byly jasnou připomínkou nepředvídaných důsledků lidské vynalézavosti. Elektromagnetický puls (EMP), který detonace vyvolala, zpustošil elektrické systémy na téměř 900 mil vzdálené Havaji, způsobil výpadky proudu a narušil komunikační sítě. Výbuch vyřadil z provozu celou řadu satelitů včetně Telstaru 1, symbolu vzkvétající éry globální komunikace.

Snad nejtrvalejším dědictvím Starfish Prime byl uměle vytvořený radiační pás, který přetrvával po desetiletí a představoval významnou výzvu pro následné vesmírné mise a provoz satelitů. Tento pás, intenzivnější než přirozené Van Allenovy pásy, sloužil jako strašidelné svědectví o dlouhodobém dopadu testu na prostředí blízkého vesmíru.

Úvahy o minulé éře

Příběh Starfish Prime je poutavou kapitolou v análech studené války, příznačnou pro dobu, kdy snaha o technologickou a vojenskou převahu často převyšovala úvahy o širších důsledcích. Oslnivá podívaná na noční obloze v roce 1962 je svědectvím lidské zvědavosti a ctižádosti, ale také varovným příběhem o nepředvídatelných důsledcích našich výprav do neznáma.

Zdroje: thoughtco.com, idnes.cz, osel.cz