V obrovské temné rozloze Atlantského oceánu se nachází tajemný zázrak, který byl po tisíciletí skrytý před zraky lidí. Jde o Ztracené město, hydrotermální pole, které zpochybnilo naše chápání světa přírody a podnítilo diskusi o samotném původu života. Objev podmořského města není jen dalším vědeckým průlomem, ale vyprávěním o nevyřčené historii Země a svědectvím o odolnosti přírody.

Zdroj: Youtube

Náhodný objev

V roce 2000 narazili oceánografové při průzkumu středoatlantického hřbetu na jev, který uchvátil vědeckou představivost. Šlo o mohutné komíny hydrotermálních vývěrů, které se tyčily ze dna oceánu jako sloupy dávné, pod vodou žijící civilizace. Ztracené město, které se nachází na části masivu podmořské hory Atlantis, vytváří se svými vysokými komíny obraz světa, který se svým složením zdá být téměř mimozemský.

Přírodní architektonické zázraky

Hydrotermální pole Ztraceného města se vyznačuje četnými komíny, z nichž každý má odlišný tvar a velikost. Nejvýraznější z nich je komín pojmenovaný „Poseidon“, který měří asi 60 metrů. Komíny nejsou pouhými geologickými útvary, jsou to dynamické ekosystémy, které hostí množství forem života a v nichž probíhají složité chemické procesy.

Odhalování záhad serpentinizace

Jádrem existence Ztraceného města je proces serpentinizace. Zde dochází k interakci vody z oceánského dna s horninami pláště, což vede k přeměně, jejímž výsledkem je vznik serpentinitu. Při této chemické reakci vzniká vodík a metan, které jsou pak spolu s ohřátou vodou vylučovány komíny. Proces dává vzniknout nejen fyzickým strukturám Ztraceného města, ale také prostředí schopnému udržet život na nejméně obvyklých místech.

Mohl zde začít život?

Procesy probíhající ve Ztraceném městě by mohly nabídnout pohled na samotný vznik života na Zemi. Reakce probíhající při serpentinizaci vytvářejí prostředí plné života, které existuje zcela bez slunečního záření. Lákavá vyhlídka naznačuje, že by se život mohl potenciálně vyvinout v podobných prostředích na jiných planetách, možná i na Marsu. Ztracené město ve své tiché majestátnosti možná skrývá klíč k pochopení života mimo naši modrou planetu.

Útočiště pro extrémofily a biodiverzitu

Ztracené město je víc než jen soubor skalních útvarů, je to rušná metropole života. V prostředí se daří organismům známým jako extrémofilové, kteří vykazují pozoruhodnou schopnost přizpůsobit se vysokému teplu, zásaditosti a tlaku. Ztracené město podporuje rozmanitý ekosystém, který zpochybňuje naše představy o životních nárocích od bakterií až po větší živočichy, jako jsou plži, krabi a dokonce ryby.

Ochrana mořského zázraku

Jakkoli je Ztracené město úchvatné, není imunní vůči hrozbám. Zatímco komerční rybolov se kvůli složité topografii oblasti potýká s problémy, potenciální nebezpečí spočívá v hlubinné těžbě. Mezinárodní subjekty si uvědomují význam lokality a zasazují se o její ochranu, přičemž některé z nich usilují o zařazení na seznam světového dědictví. Doufají, že podmořský zázrak bude zachován i pro budoucí generace.

Zdroje: sciencealert.com, crystalinks.com, en.wikipedia.org