Žralok skřetí neboli šotek, či též žralok goblinový nebo skákavý, pochází z čeledi Mitsukurinidae, jejíž historie sahá do doby před více než 125 miliony let, a je jediným jejím zástupcem. Tento žralok má i tak řadu neobvyklých vlastností. Vyznačuje se ochablým tělem s malými ploutvemi, takže je i poměrně pomalý, dosahuje rychlosti 20 km/h. To jej předurčuje i k tomu, že jeho potravou jsou většinou obyvatelé mořského dna a středu vodního sloupce, jako jsou korýši, hlavonožci a teleostovité ryby.

Na záběry pohybů žraloka skřetího se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Co o něm ještě víme?

Tento hlubokomořský žralok se vyskytuje v Atlantském, Tichém a Indickém oceánu, ale jeho nejčastějším místem výskytu je pobřeží Japonska. Žralok není pro člověka nebezpečný. Dožívá se 30 až 35 let a dorůstá délky 3 až 6 m. Jeho zbarvení je růžové, pálené a téměř bílošedé, což na jeho těle o hmotnosti 150 - 210 kg vypadá velmi atypicky, když hledá u dna potravu. Někteří badatelé na základě vlastního výzkumu a dřívějších zjištění odhadují, že samci žraloka goblinového dospívají přibližně v 16 letech a mohou se dožít až 60 let.

Tělo je poměrně štíhlé a ochablé. Obě hřbetní ploutve mají podobnou velikost a tvar, obě jsou malé a zaoblené, stejně jako ploutve prsní. Ocasní ploutev je ze strany na stranu zploštělá a postrádá kýly nebo zářezy. Živí žraloci tohoto druhu jsou růžoví nebo opálení díky viditelným cévám pod kůží; barva se s věkem prohlubuje a mladí žraloci mohou být téměř bílí. Okraje ploutví jsou průsvitně šedé nebo modré a oči jsou černé s namodralými pruhy v duhovkách. Po smrti zbarvení rychle bledne do matně šedé nebo hnědé barvy.

Tlama tohoto žraloka obsahuje smyslové nervy, které mu pomáhají při hledání potravy. Dokážou vycítit i ta nejmenší elektrická pole, která vytvářejí zdroje potravy, když jsou poblíž.

Největší zajímavosti

Žraloka skřetího lze vystopovat až miliony let dozadu, proto se mu také říká živá fosilie. S přibývajícím věkem neroste, ale naopak se zmenšuje, a to nejen celé jeho tělo, ale i jeho dlouhý, plochý čenich.

Stejně jako jiní žraloci, i tento má mnoho zubů uspořádaných v několika řadách. Horní čelist obsahuje 35 až 53 řad zubů a spodní čelist má 31 až 62 řad zubů. Všechny zuby se liší délkou a šířkou v celém masivním počtu řad. Přičemž všechny zuby mají svou funkci a plní různé úkoly. Zuby v hlavní části čelisti jsou úzké a dlouhé, a to tím více, čím blíže jsou ke středu čelisti. Jsou podélně jemně rýhované, zatímco zuby v zadních řadách umístěné blíže k rohům čelisti jsou menší a mají zploštělý tvar. Slouží k drcení.

Jedná se o hlubokomořského živočicha, který se pohybuje v hloubce 270 až neuvěřitelných 1300 metrů, kde se vyskytuje většinou jen krátkodobě. Zub žraloka skřetího byl dokonce nalezen zaseknutý v podmořském kabelu v hloubce 1 370 metrů! Občas se ale malý a mladý jedinec chytne omylem i do rybářské sítě, tedy mnohem mělčeji, něco kolem 40 metrů.

Velmi zajímavý je i jeho způsob lovu, který lze nazvat lovem ze zálohy. Tento žralok má maso s nízkou hustotou a velká olejnatá játra, proto má neutrální vztlak, takže může tiše plout ke kořisti, aniž by se výrazněji pohyboval. Jakmile je blízko, jeho podivně umístěné čelisti se vysunou dopředu a zaútočí. Kromě ryb a korýšů se občas v jeho jídelníčku ocitnou i lidské výrobky a odpadky. To by mohlo časem chování tohoto žraloka změnit – mohl by se pohybovat v mělčích vodách a dostávat se více do kontaktu s lidmi.

Více informací o této živoucí fosilii získáte z tohoto videa:

Zdroj: Youtube

Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) žraloka šotka navzdory jeho vzácnosti ohodnotil jako nejméně dotčeného, což zdůvodnil jeho širokým rozšířením a nízkou četností odchytu.

Zdroje:

https://factanimal.com/goblin-shark/, en.wikipedia.org/wiki/Goblin_shark, oceana.org/marine-life/goblin-shark/