Svět žraloků ve Středozemním moři

Zdroj: Youtube

Na otázku, zda ve Středozemním moři můžeme narazit na žraloky, odpovídají odborníci jednoznačně – ano. Než se ponoříme do hlubin tohoto moře, je důležité zmínit, že žraloci jsou rozšíření po celém světě, existuje jich více než 500 druhů. I když jsou nejčastěji spojováni s vodami Tichého oceánu či Karibiku, i ve Středozemním moři se pohybuje nejméně 47 druhů žraloků. Možná vám tento počet připadá děsivý, ale většina z nich je pro člověka naprosto neškodná.

Přátelští modří obři a nervózní černoploutví

Ve Středozemním moři nejpravděpodobněji narazíte na žraloka modrého. S dlouhým, štíhlým tělem a typickou tmavě modrou barvou se žralok modrý může zdát nebezpečný, avšak je známý svou přátelskou povahou a zvědavostí. Útoky na člověka jsou u tohoto druhu neobvyklé, ale i tak není radno ho provokovat.

To samé už ale nelze říct o žraloku černoploutvém, který preferuje mělčí pobřežní vody. Tento druh, s výraznými černými okraji na ploutvích, je snadno rozpoznatelný a často se nechává přilákat k rybářským lodím ve snaze ulovit nějakou snadnou kořist. V blízkosti lidí se ale může chovat nervózně a agresivně.

Setkání s rychlým makem a exotickými kladivouny

Jedním z dalších druhů, které můžete potkat ve vodách Středozemního moře, je žralok mako. Tento druh preferuje otevřené moře a u pobřeží se vyskytuje jen zřídka. Mako je známý svým vynikajícím zrakem, rychlostí a hbitostí. Aby uspokojil svou potřebu konzumovat alespoň 3 % své tělesné hmotnosti denně, vyhledává různé druhy potravy včetně ryb, hlavonožců, mořských želv, a dokonce i mořských ptáků. Pro člověka je ale tento druh zcela neškodný.

Fascinující jsou také žraloci kladivouni, jejichž neobvyklé hlavy připomínají tvar kladiva. Několik druhů těchto tvorů se vyskytuje ve Středozemním moři. Jsou rychlí, agresivní a patří mezi skutečné vrcholové predátory. Jejich útoky na člověka jsou vzácné, ale rozhodně je lepší pozorovat kladivouny jen z bezpečné vzdálenosti.

Legenda jménem velký bílý žralok

A co slavný velký bílý žralok, který se stal ikonou díky filmům a knihám? I tento druh se ve Středozemním moři vyskytuje, ale jeho přítomnost je vzácná a často se zdržuje v hlubších vodách. I když je považován za nejnebezpečnějšího žraloka na světě, v historii bylo ve Středozemním moři zaznamenáno jen několik útoků.

Fascinující tvorové pod hladinou Středozemního moře

Ať už se tedy chystáte na potápěčský výlet, nebo se jen chcete vykoupat ve Středozemním moři, nezapomeňte, že se jedná o domov mnoha fascinujících tvorů. Žraloci jsou důležitou součástí mořského ekosystému, a přestože mohou vypadat nebezpečně, většinou jsou spíše plaší a lidem se vyhýbají. Pamatujme však, že bychom nikdy neměli narušovat jejich přirozené prostředí.

Zdroje: travelsnippet.com, mirplaneta.com, americanoceans.org