Když si představíme dovolenou v Chorvatsku, vybavíme si obvykle krásné pláže, příjemné teploty, modré moře a skvělou kuchyni. Avšak Chorvatsko je také domovem mnoha druhů hadů, včetně nejnebezpečnějšího evropského hada – zmije růžkaté. Co tedy dělat, pokud se s ním setkáte či když vás uštkne? V každém případě zachovejte klid.

Zdroj: Youtube

Setkání s nejnebezpečnějším hadem Chorvatska

Hadi, včetně zmije růžkaté, jsou většinou plachá zvířata a vyhýbají se kontaktu s lidmi. Pokud se cítí ohroženi, raději se skryjí. Avšak někdy může dojít k nechtěnému kontaktu a had se může pokusit o obranu. Pokud k tomu dojde, prvním a nejdůležitějším krokem je udržet klid.

Šírohlavec východní a skvrnovka kočičí

Chorvatsko je domovem několika druhů jedovatých hadů, ale nejznámější a potenciálně nejnebezpečnější je zmije růžkatá (Vipera ammodytes), které se říká poskok. Zmije růžkatá si je velmi dobře vědoma svého silného jedu a útočí pouze v případě, že se cítí skutečně ohrožena. Její jed je vysoce toxický a může způsobit vážné zdravotní komplikace. Na druhou stranu smrt je po jejím uštknutí velmi vzácná.

Mimo to se v Chorvatsku vyskytuje také šírohlavec východní (Malpolon insignitus) a skvrnovka kočičí (Telescopus fallax). Jed obou těchto druhů není pro člověka významně nebezpečný, ale přesto byste měli brát každé kousnutí hadem vážně.

Co čekat po uštknutí

Pokud vás had kousne, klidně se ošetřete a vyhledejte lékařskou pomoc. Přestože se jed jedovatých hadů liší, symptomy uštknutí mohou obvykle zahrnovat otoky, bolesti břicha, křeče a zvracení. Ve vážnějších případech můžete zaznamenat pokles krevního tlaku, zvýšenou tepovou frekvenci a problémy s nervovým systémem. Je důležité vyhledat lékařskou pomoc co nejdříve, aby mohl lékař určit závažnost situace a zahájit potřebnou léčbu.

Co se týká prvotního ošetření, měli byste si postiženou končetinu obvázat směrem k srdci, což pomůže zpomalit šíření jedu v těle. Každých 10 až 15 minut pak obvaz uvolněte, zabráníte tím poškození tkáně kvůli nedostatečnému krevnímu oběhu. Poté co nejdříve vyhledejte lékařskou pomoc.

I když může být setkání s hadem nečekané, zkuste si všimnout, jak had vypadá. V případě prudce jedovaté zmije růžkaté byste s rozpoznáním neměli mít potíže. Má trojúhelníkovou hlavu, klikatou čáru na hřbetě, která nemusí být vždy dobře patrná, a štěrbinové zorničky. Hlavním znakem, podle kterého ji bezpečně poznáte, je pak malý růžek na "nose".

Jako v jiných případech i při toulkách chorvatskou přírodou platí, že prevence je základ. Buďte opatrní, mějte na nohou pevnou obuv a dobře sledujte, kam šlapete. Ať si dovolenou zbytečně nepokazíte.

Zdroje: zoom.iprima.cz, cs.balcanica.info, tvorove.cz