Mléčná dráha a její bezpečnostní zóny

Nedávné studie provedené prestižním Národním astrofyzikálním ústavem a univerzitou v Insubrii poukazují na zóny v Mléčné dráze, které byly před více než šesti miliardami let považovány za nejlepší bašty proti ničivému kosmickému záření. Tato analýza vrhá světlo na zranitelnost naší vlastní planety vůči zdrcujícím zábleskům gama a supernovám, stejně jako na bezpečnostní zóny, které existovaly mimo ně.

Gama záření a jeho ničivá síla

Zdroj: Youtube

Záblesky gama záření a supernovy jsou explozivní a potenciálně kataklyzmatické události. Jejich intenzita je tak velká, že mohou vyhladit existující formy života. Poznání oblastí odolných nebo rezistentních vůči těmto kosmickým událostem se tak stává klíčovým při hledání potenciálních zón s výskytem života.

Vědci pod vedením Riccarda Spinelliho pečlivě zmapovali nejbezpečnější místa v Mléčné dráze, která jsou před těmito katastrofickými událostmi chráněna.

Změna bezpečné oblasti s věkem galaxie

Hlavní zjištění zdůrazňují posuny v galaktické bezpečnosti v průběhu času. Zatímco centrální části Mléčné dráhy, včetně místa, kde se nachází naše sluneční soustava, patří v současnosti k nejbezpečnějším místům, nebylo tomu tak vždy. Studie naznačuje, že před šesti miliardami let byly hlavním útočištěm periferie galaxie. Tyto bezpečné zóny se však v průběhu času měnily. Jak galaxie stárla, její centrální oblasti se staly více chráněnými díky nižší frekvenci gama záblesků způsobených rostoucím množstvím těžkých prvků. Naopak okrajové oblasti galaxie se staly vůči těmto zábleskům náchylnější. V důsledku toho byly planety v těchto částech náchylné k hromadnému vymírání.

Životní prostředí Země

Země, navzdory svému příznivému životnímu prostředí a ochranné atmosféře, není vůči kosmickým katastrofám imunní. Předchozí masová vymírání, jako například ordovické masové vymírání, které předcházelo éře dinosaurů, mohla být důsledkem gama záblesků.

Gama záření z GRB v blízkosti 3300 světelných let může zdevastovat ozónovou vrstvu Země a spustit kaskádu narušení životního prostředí, která by vyvrcholila masovým vymíráním. Několik historických vymírání jako vymírání na konci pliocénu a vymírání v pozdním devonu naznačuje roli kosmických událostí v biologické historii Země.

Místa v galaxii bezpečnější než Země

Odhalení bezpečných zón Mléčné dráhy podtrhuje rozlehlost a rozmanitost naší galaxie. I když Země zůstává naším domovem, tyto poznatky otevírají dveře k nesčetným možnostem života jinde. Skutečnost, že existují oblasti, které jsou ještě bezpečnější než Země, posiluje myšlenku, že Mléčná dráha a možná i celý vesmír se hemží životem.

Zatímco vědci pokračují ve zkoumání a luštění záhad vesmíru, myšlenka na obyvatelnější zónu, než je Země, dráždí jak vědce, tak i širokou veřejnost. Vesmír zůstává obrovský, záhadný a plný překvapení. S tím, jak se posouváme dál v poznání, se přibližujeme k odpovědi na odvěkou otázku: Jsme ve vesmíru sami?

Zdroje: wionews.com, vedator.org, vtm.zive.cz