Venuše v porovnání s Marsem selhává

Vesmírný výzkum i vývoj vesmírných technologií se již řadu let podřizují průzkumu Marsu a připravovanému letu na Mars. Venuše hraje v tomto směru druhé housle… Proč to tak je? „Rekordem na Venuši byla sonda, jež zde vydržela hodinu a půl, potom ji zničily teploty a tlaky. To vozítka na Marsu se mohou pohybovat i několik let a ujedou třeba jako Opportunity maraton," upozorňuje na nehostinnost Venuše popularizátor kosmonautiky ze serveru Kosmonautix Dušan Majer. O jak velkých teplotách a tlacích je řeč?

Čtěte také

Čtěte také

Na Jupiteru se začaly dít podivné věci. Aktivitu rudé obří skvrny věci nechápou

Proč na Venuši není život, když je tolik podobná Zemi?

Venuše i Země jsou podobně velké a podobně těžké, navíc je Venuše naší nejbližší planetou. Někteří vědci se tak domnívali, že by se zde mohly nacházet oceány a možná i snesitelné podmínky k životu. Průzkumy na přelomu 50. a 60. let 20. století tu však naměřily teploty přes 400 stupňů Celsia, obrovský atmosférický tlak na jejím povrchu, který je 100x vyšší než na Zemi, a také silný skleníkový efekt kvůli husté vrstvě oblačnosti.

Pohled na sluneční soustavu. Venuše je Zemi nejblíž Zdroj: Profimedia

Plyn dal naději na život

V loňském roce dostali vědci do rukou důkaz, jenž mohl existenci života potvrdit. V atmosféře Venuše našli stopy plynu zvaného fosfan, který na Zemi vyrábí jen živé organismy. Jednoduše řečeno jde o plyn, jenž najdeme v rozkládající se organické hmotě nebo třeba v bažinách. „Existují náznaky toho, že v oblacích Venuše je prostředí, kde bychom mohli najít jednoduché formy život,“ popsala loni profesorka Jane Greavesová z univerzity ve velšském Cardiffu v rozhovoru pro Královskou astronomickou společnosti fakt, že fosfan platí za takzvaný biomarker, tedy za možnou známku života. Bohužel se jednalo jen o planou naději, neboť nejnovější výzkum tuto teorii vyvrátil.

Čtěte také

Měsíc je naší Zemi nejblíže. Jak by se tam žilo?

Čtěte také

Jak by se chovala Země, kdyby neměla měsíc? Velmi překvapivě!

Nejnovější studie tuto verzi smetla ze stolu

Když byl tento plyn loni na podzim detekován v atmosféře Venuše, vědci jásali. Ukázalo se, že zbytečně… „Podle našeho výzkumu je nyní detekce fosfanu mnohem méně pravděpodobná,“ prozradila americké televizi NBC Victoria Meadowsová, astrobioložka a profesorka astronomie na Washingtonské univerzitě v Seattlu.

Opětovná analýza údajů z radioteleskopů, z nichž byl původně vyvozen závěr o existenci fosfanu na Venuši, totiž ukázala, že zachycené signály vydával oxid siřičitý, který lze za určitých okolností s fosfanem zaměnit. Výsledky výzkumu zveřejněné letos v lednu rovněž potvrdily, že zachycené signály pocházely z výšek daleko nad mraky, v nichž by se fosfan mohl eventuálně nacházet. V těchto výškách je již jeho existence ale nemyslitelná, neboť by ho v ní zničily jiné chemikálie. I tento faktor potvrdil nový názor, že by se mělo jednat spíš o oxid siřičitý.

Venuše bývá z hlediska výzkumu přehlížena Zdroj: Profimedia

ZDROJE:

https://www.denik.cz/veda-a-technika/venuse-zivot-sira

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/venuse-zivot-sonda-nasa

http://planety.astro.cz/venuse/1913-venuse