Dědictví odlité z mosazi

Ženy kmene Kayan Lahwi jsou proslulé svou nápadnou ozdobou z mosazných cívek kolem krku. Kroužky jsou více než pouhou ozdobou. Jsou trvalým symbolem kulturní identity, krásy a společenského postavení. Na rozdíl od pejorativního označení "žirafí ženy", které se zaměřuje výhradně na vzhled jejich prodlouženého krku, vystihuje kayanský výraz "Lahwi" hrdost a kulturní význam této praktiky.

Zdroj: Youtube

Záhadný původ

Vznik tradice zůstává zahalen tajemstvím a mýty. Náhrdelníky vyrobené z mosazi nejsou pouze dekorativní, ale mají nesmírný kulturní význam, symbolizují krásu, společenské postavení a kmenovou identitu. Někteří antropologové se domnívají, že kroužky sloužily jako ochrana před divokou zvěří a odrazovaly predátory tím, že vytvářely bariéru podobnou brnění. Jiní předpokládají, že šlo o snahu napodobit ladnost bájných draků, tvorů hluboce zakořeněných v místním folklóru. Navzdory různým teoriím zůstává přesný původ tradice neznámý, což svědčí o starobylé a složité historii kmene.

Rituál krásy a bolesti

Rituál začíná v dětství, kdy mladé dívky dostávají první sadu mosazných cívek. S každým dalším rokem přibývají další kroužky, které postupně mění fyzickou podobu krku. Proměna je sice vizuálně ohromující, ale neobejde se bez problémů. Váha mosazných cívek, která činí až deset kilogramů, tlačí na klíční kosti, stlačuje hrudní koš a mění siluetu.

Za hranicí estetické přitažlivosti

Pro nezasvěceného člověka se mosazné spirály mohou zdát pouhou kuriozitou, exotickou formou úpravy těla. Pro Kayan Lahwi však ztělesňují hluboké spojení s jejich dědictvím. Představují závazek ženy vůči své komunitě, rodině a kolektivní paměti předků. Je to dobrovolný závazek, který jim není vnucován ani všeobecně přijímán.

Břemeno nesené s grácií

Každodenní život s mosaznými kroužky představuje výzvu. Jednoduché úkony, jako je jídlo a spánek, vyžadují přizpůsobení a trpělivost. Přesto ženy zvládají svůj život s pozoruhodnou grácií, která je ztělesněním houževnatosti a oddanosti jejich kultuře.

Etické otázky

V posledních desetiletích se díky "žirafím ženám" staly odlehlé vesnice centry turistického ruchu. Návštěvníci se sem sjíždějí zdaleka a touží být svědky tohoto jedinečného kulturního projevu. Příliv turistů změnil strukturu života Kayan Lahwi a domorodci se v mnoha ohledech návštěvám cizinců přizpůsobují.

Na jednu stranu přinesl cestovní ruch komunitám ekonomické příležitosti, ale zároveň vyvolává etické otázky. Zachovává pohled globálního turisty tuto tradici, nebo ji zneužívá? Nosí i dnes tamní ženy mosazné kroužky dobrovolně, nebo si pokračování bolestivého zvyku vynutila ekonomická nutnost?

Zdroje: universvoyage.com, youngisthan.in, stoplusjednicka.cz