Archeologický tým z italské univerzity v Pise nedávno objevil záhadnou kruhovou stavbu v Usakli Höyük, což je chetitská osada ve středním Turecku. Tento objev představuje pro vědce důležitý krok. Jde totiž o důkaz, že zde kdysi stálo starověké posvátné město Zippalanda.

Tajemné město Zippalanda

Zippalanda bylo starověké město, které hrálo významnou roli v době Chetitů. Podle archeologických nálezů se zdá, že tato oblast byla obývána již od konce 3. tisíciletí před naším letopočtem. Jednalo se o kultovní centrum zasvěcené mocnému bohu bouří.

Nyní se objevil nový důkaz ve formě kruhové stavby, která by mohla být součástí tohoto dávného města. Nachází se severně od pravděpodobného hlavního chrámu města. Její funkce a účel zatím zůstávají neznámé, ale profesor z univerzity v italské Pise Anacleto D'Agostino věří, že stavba sloužila k rituálním účelům.

Historici se nyní snaží přijít na kloub tajemství, která tato stavba skrývá. K čemu přesně objekt sloužil, ukáže až další výzkum.

Zdroj: Youtube

Další významné objevy

V průběhu výzkumné mise, kterou vedla univerzita v Pise, byly objeveny další důležité nálezy. Vykopávky odhalily například zbytky velké terasovité zdi, která obklopovala pevnost z doby železné, a také několik hrobek z pozdní antiky. Tyto nálezy poskytují další důkazy o bohaté historii tohoto místa a o jeho proměnách v průběhu času.

Cílem výzkumného projektu je rekonstruovat historii Usakli Höyük od jeho počátků až po dobu, kdy se místo stalo centrem výroby velkých soch v období bronzové a železné. Nález kruhové stavby i další objevy zminulých let pomáhají posílit identifikaci Usakli Höyük jako významného chetitského města Zippalanda, které bylo kultovním centrem a královskou rezidencí. Díky objevu kruhové stavby a dalším nálezům v Usakli Höyük dokážeme chetitské kultuře lépe porozumět.

Starověký lid ovládal oblast Turecka i Sýrie

A kdo byli Chetité? Jednalo se o starověký lid, který v době své největší síly ovládal část dnešního Turecka a Sýrie, konkrétně vytvořili říši zahrnující dnešní Malou Asii, Sýrii, Libanon a část Palestiny. Byli známí svou mocí a rozvinutou kulturou. Klínopisné tabulky a otisky pečeti nalezené v Usakli Höyük nám poskytují důležité informace o jejich písmu a jejich historii.

Chetité byli velicí válečníci, kteří se v bitvách spoléhali na své smrtonosné válečné vozy a kteří jako první začali používat železné zbraně.

Konec chetitské říše přišel nečekaně – kolem roku 1200 př. n. l. byli Chetité smeteni invazí tzv. mořských národů a říše se rozpadla. Jejich kultura ještě nějaký čas přežívala v opevněných městech, ale když byla roku 717 př. n. l. dobyta poslední velká chetitská pevnost Karchemiš, všechny stopy chetitské kultury zmizely, a tím skončila i chetitská civilizace.

Zdroje: arkeonews.net, www.heritagedaily.com, cs.wikipedia.org