Přístav na Sinaji

Ruiny starověkého chrámu Dia-Kasiose byly objeveny v archeologické lokalitě Tell el-Farama na severozápadě Sinajského poloostrova v místě, kde se rozkládalo město Pelusium. Město bylo založeno v pozdním období faraonů a v řecko-římském období (332 př. n. l. až 395 n. l.) mělo význam i jako strategický přístav, který chránil Egypt před útoky z moře, od severu pak před syrskými dobyvateli. Bylo hlavním městem římské provincie a dle archeologických nálezů žilo dál i v byzantském období a ještě později se stalo i duchovním centrem křesťanů.

Růžové sloupy

Místo, kde stál chrám, objevil už v roce 1910 dnes již zesnulý francouzský archeolog J. Clédat, který na růžových žulových sloupech na povrchu země nalezl pozdně řecké nápisy, které naznačovaly, že byl chrám postaven v řecko-římské době pro Dia-Kasiose. Sloupy tvořily vstupní bránu, a jak archeologové zjistili v 90. letech, sloupy byly nejspíš dopraveny po Nilu na loďkách z asuánské oblasti na jihu Egypta. Archeologové o možné existenci chrámu vědí už desetiletí, ale až v nedávné době byly provedeny v okolí sloupů první archeologické vykopávky, které odhalily dosud neznámé chrámové pozůstatky. Jsou mezi nimi i žulové bloky, které jak se archeologové domnívají, byly součástí hlavního schodiště. Růžové žulové kvádry byly nalezeny i v přilehlých ulicích. Některé z nich, včetně korintských hlavic, byly nejspíš použity pro jiné stavby poté, co chrám zničilo zemětřesení. Novodobé nálezy také ukázaly, že chrám obnovil císař Hadrián (117-138 n. l.). Ředitel sinajských archeologických nalezišť H. Hussein pro tiskovou zprávu uvedl, že se odborníci nyní zabývají i fotometrickým průzkumem a pomocí 3D technologií chtějí chrám Dia-Kasiose virtuálně „postavit“.

Zdroj: Youtube

Zeus a Kasios

Kdo je Zeus-Kasios? Bytost, která má rysy starořeckého boha Dia a obří stvůry Týfona, boha hromů, kteří spolu bojovali o nadvládu. Týfon utekl na posvátnou horu Kasios, která leží na hranici Sýrie a Turecka. Zeus ho pronásledoval, stvůra ho tam přemohla... Tak začíná jedna ze starořeckých bájí, která je zmiňována v souvislosti s názvem chrámu, který dokládá spojení dvou náboženských identit, a je významným odkazem na starověkou mnohonárodnostní kulturu. No, a pokud vám trošku vrtá hlavou, jak souboj těchto dvou bohů dopadl… Po dlouhém příběhu nakonec Zeus Týfona mrštil na tehdy posvátnou horu Etnu, která ho uvěznila. Čas od času se Týfon, bůh hromů, pokouší osvobodit a z Etny chrlí plameny a kouř…

Zdroje: www.livescience.com, www.jpost.com