Studie odhaluje sílu pravěkých lidí

Vědci z Cambridgeské univerzity provedli unikátní studii, která porovnává sílu kostí středoevropských žen v období raného zemědělství (přibližně před 5500 lety) se silou současných vysokoškoláků a závodních veslařů. Zjištění jsou zarážející – pravěké ženy svou silou horních končetin předčily nejen průměrné studentky, ale i elitní veslařky.

Zdroj: Youtube

Náročnost pravěkého života

Objev poukazuje na fyzickou náročnost raného zemědělského života. Tehdejší ženy se věnovaly náročným pracovním činnostem, jako je sklizeň plodin a mletí obilí, a to vše bez pomoci moderních strojů. Studie naznačuje, že opakované, namáhavé činnosti významně přispěly k rozvoji jejich pozoruhodné síly horní části těla.

Posunutí srovnávacího pohledu

Historicky byla síla starověkých žen podceňována, a to především kvůli chybným srovnávacím metodám. Předchozí výzkumy často srovnávaly starověké ženské kostní pozůstatky s kostními pozůstatky současných mužů, což je nyní považováno za nevhodné. Alison Macintoshová, hlavní autorka studie, zdůrazňuje, že taková srovnání nedokázala přesně představit skutečné fyzické schopnosti těchto žen, protože mužské a ženské kosti reagují na fyzickou zátěž a hormonální vlivy odlišně.

Přesnější srovnání

V rámci nového přístupu tým Macintoshové porovnal pravěké kosti s kostmi současných žen z různých prostředí včetně sportovkyň a žen se sedavým způsobem života. Nejvýraznější srovnání bylo s kolegyněmi veslařkami, vzhledem k podobnosti opakovaných fyzických aktivit, které vykonávají. Výsledky ukázaly, že neolitické ženy měly kosti paží až o 16 % silnější než veslařky.

Spektrum síly

Zajímavé je, že studie zjistila také variabilitu v síle kostí nohou pravěkých žen, což naznačuje různorodost jejich každodenních aktivit. Některé vykazovaly sílu nohou srovnatelnou s elitními běžkyněmi na dlouhé tratě, zatímco jiné se více podobaly sedavě žijícím jedincům. Různorodost naznačuje, že ženy v pravěkých společnostech zastávaly různé role a vykonávaly různé fyzické aktivity.

Rozšíření výzkumu

Macintoshová plánuje výzkum rozšířit s cílem odhalit další podrobnosti o životě tvrdě pracujících žen z minulosti. Tým doufá, že se mu podaří začlenit další údaje od moderních mužů a žen a zohlednit faktory, jako je složení svalů a tuku.

Studie nejen vrhá světlo na podceňované fyzické schopnosti pravěkých žen, ale také podněcuje k přehodnocení historických vyprávění. Pochopením skutečného rozsahu síly těchto žen a role, kterou hrála v jejich společnostech, získáme přesnější obraz naší kulturní historie.

Zdroje: nationalgeographic.com, vice.com, sciencealert.com