Co vědec to názor…

Názory vědců, kteří se otázkou ženské rozkoše zabývají, se značně liší, říká antropolog D. Puts z pensylvánské univerzity Penn State. Dle mnohých je ženský orgasmus „zcela bezúčelný“. To, že by neměl mít význam, zpochybňuje evoluční bioložka P. Brennanová. Ženské orgasmy trvají déle než mužské. A žena jich může prožít, na rozdíl od mužů, naráz i víc. Jinak řečeno „…ženské orgasmy spotřebují hodně energie na to, aby údajně neměly mít žádnou funkci,“ řekla. Proč by mělo být ženské tělo vybaveno plýtváním energie pro nic za nic? Jiní vědci naznačují, že má psychologickou funkci při rozmnožovaní, prostě sex musí být pro ženy příjemný, aby ho chtěly. Ekoložka K. Russelová z univerzity v New Jersey, zase říká, že „… ženy mají orgasmus proto, že ho mají muži.“ Protože se prostě obě pohlaví vyvinula ze stejného „vejce“. Stejně jako se u mužů zachovaly bradavky, které nepotřebují, zachoval se u ženy orgasmus, který nepotřebuje pro udržení rodu. „Je to pro ně takový anatomický bonus,“ uvedla Russelová pro Live Science.

Orgasmus a početí

Na jedné věci se vědci shodují. Žena může otěhotnět i bez orgasmu a nepotřebuje ho ani k ovulaci. Jiní jsou přesvědčeni, že z hlediska rozmnožování a přežití však musel nějakou roli mít. Poukazují na studie o rozmnožování savců, které ukázaly, že samice některých savců ovulují pouze při páření. Brennanová však říká, že to není vysvětlení, proč se ženský orgasmus zachoval. „Pokud se orgasmy vyvinuly kvůli nějakému účelu, který už není, měly by vymizet. A zjevně nezmizely,“ řekla. Část vědecké komunity je však stejně přesvědčená, že ženský orgasmus při početí svou určitou roli stále má. Dle výzkumů vytváří pro otěhotnění mnohem lepší podmínky. Ukázalo se, že pokud oba partneři dospějí k vyvrcholení ve stejnou dobu, ženský organismus si spermie doslova „nasaje“. Je tak větší naděje, že „ty holky“ nebudou na své cestě k vajíčku otálet, dorazí jich víc a včas. Zda však skutečně orgasmus přímo usnadňuje početí, se neprokázalo.

… přece jen pro potěšení

K. Russelová také poukazuje na to, že ani jedna z teorií nevysvětluje proč je orgasmus příjemný. Uvádí, že z pozorování páření zvířat se ví, že nemusí být příjemné a někdy dokonce naopak, přesto se rozmnožují. „…co když tedy orgasmus nemá s rozmnožováním nic společného a vyvinul se pouze pro potěšení?“ Dále říká, že oboustranně příjemný sex hraje důležitou sociální roli. U předků mohl urovnávat konflikty a upevňovat sociální skupiny a kontakty, jako je tomu dnes u primátů. A z evolučního hlediska tak mohl ženský orgasmus existovat i jako prvek sociální soudržnosti. „Prožívat rozkoš se zdá evolučně dobrý nápad,“ myslí si zase Brennanová. Takže, nač pátrat pro? U žen se orgasmus prostě zachoval jako takový. Pro potěšení.

Zdroje: www.livescience.com, www.statnews.com