Souboj kultur v praxi

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že na území Afriky a Středního východu je kolem 200 milionů žen, které podstoupily ženskou obřízku. Tato čísla jsou nepředstavitelně vysoká, ačkoliv mnoho zemí se snaží tuto praxi zakázat. Ovšem místní tradice a přesvědčení často bohužel zůstávají silnější než zákony.

Rituál bolesti

Zdroj: Youtube

Obřízka je často součástí iniciačního rituálu, který má dívky připravit na dospělost a manželství. Podstupují ho dívky ve věku od pěti do čtrnácti let. Provádějí ji tzv. "obřezávačky", ženy bez zdravotnického vzdělání, které používají nože, střepy nebo dokonce kusy plechu. Hygiena je přitom často opomíjena, což může vést k vážným infekcím a smrti.

Různé formy a důsledky obřízky

Existuje několik forem ženské obřízky od zákroku, při kterém je odstraněna pouze špička klitorisu podle arabské tradice (Sunna cirkumcize), přes klitoridektomii, při níž je klitoris zcela odejmut, až po nejkrutější metodu známou jako faraonská obřízka, při které jsou odstraněny klitoris, malé i velké stydké pysky. Vše je prováděno samozřejmě bez umrtvení, za neuvěřitelných bolestí. Poté se rána sešije nebo jednoduše „zašpendlí“ trnem z akácie, aby zůstal malý otvor, který neumožňuje pohlavní styk.

Svatební den by pro každou nevěstu měl být ten nejkrásnější. U žen s obřízkou to znamená, že o svatební noci musejí podstoupit naříznutí pochvy, aby mohla mít pohlavní styk. Pokud vezmeme v potaz, že manželé nejsou příliš romantičtí, tak si dokážeme představit tu nesnesitelnou bolest.

Stín na duši a těle

Tyto zákroky vedou k vážným komplikacím, jako jsou krvácení, infekce, problémy s močením a neplodností. Navíc se ženám odebírá možnost prožívat radost ze sexuálního života a jsou vystaveny riziku při těhotenství a porodu. Psychologické následky jsou rovněž zničující. Mnoho žen, které podstoupily ženskou obřízku, trpí psychickými traumaty, frigiditou a odmítáním sexu. Tyto důsledky jsou často utajovány a nejsou dostatečně zkoumány, což brání osvětě a prevenci.

Šokující údaje o úmrtnosti

Nová studie, která hluboce zkoumá téma ženské obřízky, odkrývá zdrcující realitu. V zemích, kde je tato nehumánní procedura stále praktikována, je ženská obřízka jedním z hlavních viníků úmrtí. Každý rok bohužel zemře více než 44 tisíc žen a mladých dívek kvůli této nelidské praktice. Statistiky ukazují, že ženská obřízka způsobí více úmrtí než jakýkoliv jiný faktor, s výjimkou pouze několika nemocí, jako jsou střevní, respirační infekce a malárie.

Boj za změnu

Tato odhalení vycházejí z výzkumu provedeného ve 28 zemích světa. Je děsivé, že v pěti ze zkoumaných zemí je tato nelidská praxe dokonce legální. Výzkumníci naléhavě žádají, aby byly přijaty důrazné kroky a praktika byla označena za nezákonnou i v zemích jako Mali, Malawi, Čad, Sieře Leone a Libérie.

Ženská obřízka je otřesná praxe bolesti, která způsobuje fyzické a psychické trauma mladým dívkám. I když mnoho zemí zakazuje tuto praxi, je důležité pokračovat v boji za změnu a osvobození žen od utrpení. Pouze tak můžeme vytvořit svět, kde budou ženy moci žít svobodně a bez bolesti, která jim byla násilně způsobena ve jménu tradice.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, womenshealthmag.com, babinet.cz