Pohoří a oceány hluboko pod povrchem

Většina z nás si představuje Zemi jako kulaté těleso s křehkým povrchem a žhavým jádrem. Ale skutečnost může být mnohem složitější. Vědecký tým nyní odhalil, že se těsně nad zemským jádrem může nacházet struktura podobající se pohoří a možná dokonce i oceánům.

Zdroj: Youtube

Antarktický výzkum odhaluje neznámé

Objev následoval po zkoumání seismických vln generovaných zemětřeseními. Výzkumníci se na chladném kontinentu Antarktidy vydali až na hranici lidských možností, kde instalovali seismické detektory. Tři roky sbírali data a objevili něco, co nazývají ULVZ - "zóny s velmi nízkou rychlostí".

Co jsou ULVZ a proč jsou tak důležité

Průlomový výzkum naznačuje, že ULVZ jsou mnohem rozsáhlejší, než se dříve myslelo. Tyto oblasti, kde se seismické vlny dramaticky zpomalují, by mohly pokrývat celé zemské jádro. Modelování provedené týmem Hansenové naznačuje, že zóny mohou být tvořeny kousky dávného oceánského dna.

Materiál byl během geologické historie Země "recyklován" skrze procesy deskové tektoniky a mohl by působit jako druh termálního izolantu, který udržuje teplotu uvnitř jádra. To je klíčové k pochopení, jak teplotní variace v jádře ovlivňují věci, jako jsou plášťové chocholy nebo magnetické pole Země.

Skepse a nejistota

Hansenová a vědecká komunita upozorňují, že objevy by ještě měly být potvrzeny. Existují názory, že ULVZ by mohly být důsledkem nějakých unikátních chemických reakcí nebo tajemných tavení, kterým nerozumíme. Věda je zde na prahu velkého objevu, ale je nutné provést další výzkum, abychom se mohli s jistotou pohnout vpřed.

Význam objevu pro chápání geologických procesů

Pokud se potvrdí teorie o obrovských podzemních strukturách kolem zemského jádra, otevře se nám zcela nový pohled na to, jak Země "funguje" a jak se vyvíjela. Jde o potenciální přelomový objev, který by mohl měnit naše chápání geologických procesů a také náš vztah k vlastní planetě.

Je to fascinující doba pro geologii a vědu jako takovou. Nové nálezy rozšiřují hranice našeho poznání a možná i naše chápání toho, co je v jádru naší domovské planety.

Zdroje: iflscience.com, sciencealert.com, livescience.com