Definice životní úrovně se týká úrovně bohatství, pohodlí, nezbytností a hmotných statků, které jsou k dispozici v konkrétní geografické oblasti. Kvalita života je standardem zdraví, pohodlí a štěstí, které prožívá skupina.

Náš svět není dokonalý

Jak napsal Ty Haqqi na webu yahoo finance, „v dokonalém světě by nebyl potřeba seznam zemí s nejvyšší životní úrovní v roce 2020. Rok 2020 nás však opět naučil, že v žádném myslitelném smyslu není svět ani zdaleka dokonalý. Rok 2020 změnil způsob, jakým vidíme věci, ale také naprosto zpustošil stovky milionů lidí po celém světě. Lockdowny napříč světem, které měly zastavit pandemii, způsobily obrovskou zátěž pro ekonomiku a nezaměstnanost vzrostla na úroveň, kterou si jen před několika měsíci nikdo nedokázal ani představit.“

Mezník 2020

Rok 2020 s námi se všemi neobyčejně zamával. To však neznamená, že by všichni lidé byli postiženi stejně. Ba právě naopak – propastné rozdíly jsou nyní ještě propastnější. Ve skutečnosti se loď, na které je 1 % nejvyšších, neustále zvětšovala, zatímco menší lodě běžných lidí se mnohokrát přiblížily k potopení.

Od března miliardáři zbohatli o ohromujících 637 miliard dolarů, zatímco obyčejný člověk bojoval dokonce o zaplacení nájmu nebo nákup potravin. Například jen v USA se nezaměstnanost zvýšila o 40 milionů lidí.

„Při psaní tohoto článku získali Elon Musk a Jeff Bezos v roce 2020 na svém majetku 130 miliard dolarů (viz 20 nejbohatších lidí na světě),“ tvrdí Haqqi.

Vysoká úroveň = šťastní obyvatelé

Země s nejvyšší životní úrovní poskytují slušný život většině svých občanů, nejen bohatým lidem. Většina těchto zemí má sociální zdravotní péči, bezplatné vzdělávání a dobře rozvinutou infrastrukturu, a vybavení / zázemí, které mohou využívat všichni její občané. Ve skutečnosti není překvapením, že většina nejlepších zemí v našem seznamu jsou skandinávské země, které jsou oblíbené také jako nejšťastnější země na světě.

V roce 2020 byla Česká republika na 25. místě, navzdory pandemické situaci a zadlužení země se v roce letošním posunula na 21. místo podle žebříčku numbeo.com.

Současný průzkum zde uvedeného indexu kvality života vycházel z osmi indexů. Těmi jsou

 • Kupní síla
 • Bezpečnost
 • Zdravotní péče
 • Životní náklady
 • Poměr ceny a příjmu nemovitosti
 • Doba dojíždění dopravy
 • Znečištění
 • Podnebí

Těchto osm faktorů poskytuje celkový index kvality života a hodnocení.

Bezpečnostní index přitom zohledňuje, jak bezpečně se někdo cítí chodit sám v noci, obavy z loupeží, krádeží automobilů a dalších trestných činů a jak převládají drogy, majetková kriminalita, násilné trestné činy a korupce a úplatkářství.

Index zdravotní péče odhaduje celkovou kvalitu systému zdravotní péče, zdravotnických pracovníků, vybavení, lékařů, nákladů a zaměstnanců zdravotnických zařízení.

Index znečištění je odhadem celkového znečištění v zemi. Nejvýznamnější váhu má znečištění ovzduší a poté znečištění vody/dostupnost čisté vody.

Klimatický index je klimatická sympatičnost dané země. Země s klimatickým indexem 100 mají mírné teploty, nízkou vlhkost a žádné významné povětrnostní jevy nebo podmínky.

Na základě těchto indexů patří mezi deset zemí s nejvyšší kvalitou života následující:

 1. Dánsko (192,53)
 2. Švýcarsko (190,92)
 3. Finsko (186,40)
 4. Austrálie (185,03)
 5. Nizozemsko (184,18)
 6. Rakousko (181,68)
 7. Island (180,74)
 8. Nový Zéland (178,22)
 9. Německo (177,25)
 10. Estonsko (175,99)

Česká republika je na 21. místě s indexem 157,25, což představuje životní úroveň zhruba na třech čtvrtinách vedoucího Dánska.

Zdroje:

worldpopulationreview.com

www.numbeo.com

finance.yahoo.com