Průlomová studie vědců z Pekingské univerzity, která využívá šest desetiletí dat o seismických vlnách, naznačuje dramatickou změnu v chování zemského jádra. Kolem roku 2009 se rotace jádra zastavila a poté se znovu rozběhla opačným směrem. Jev, který popsali výzkumníci Xiaodong Song a Yi Yang, přirovnává pohyb jádra k houpačce, která kmitá sem a tam. Odhaduje se, že tento kompletní cyklus trvá přibližně 70 let, což znamená, že rotace jádra se v historii Země několikrát posunula.

Zdroj: Youtube

Kontroverze pod povrchem

Zjištění vyvolala mezi geology kontroverze a debaty. Zemské jádro, které se skládá z vnějšího jádra tvořeného tekutým železem a niklem a vnitřního pevného jádra, je stále obtížné zkoumat kvůli jeho nepřístupné poloze. Základní metodou pro analýzu pohybů jádra byly seismické vlny ze zemětřesení. Studie Songa a Yanga je sice pečlivá, ale kontrastuje s jinými modely a teoriemi o dynamice jádra.

Různé teorie a probíhající diskuse

Frekvence změn rotace vnitřního zemského jádra zůstává stále žhavě diskutovaným tématem. Zatímco studie Pekingské univerzity hovoří o 70letém cyklu, jiní vědci, například John Vidale a Hrvoje Tkalcic, na základě svých analýz navrhují mnohem kratší cykly. Rozdílné názory poukazují na složitost vnitřního fungování Země a na problémy při odhalování jejích záhad.

Výzkum Pekingské univerzity vrhá světlo nejen na dynamiku zemského jádra, ale naznačuje také hlubší souvislosti mezi jednotlivými vrstvami Země. Studie spojuje oscilace jádra se změnami délky dne a magnetického pole Země a zdůrazňuje potřebu integrovaného přístupu k pochopení naší planety. Vědci obhajují modely, které se Zemí nakládají jako s dynamickým, vzájemně propojeným systémem, a nabízejí tak nový pohled na planetární vědu.

Hádanka, která zdaleka není vyřešena

Studium zemského jádra zůstává jednou z nejzajímavějších a nejnáročnějších oblastí geověd. S tím, jak vědci pokračují ve shromažďování a analýze dat, se chápání jádra naší planety vyvíjí. Zemské jádro se svou nedávnou zpětnou rotací slouží jako připomínka dynamické a neustále se měnící povahy naší planety.

Zdroje: vtm.zive.cz, cbsnews.com, sciencenews.org