Zbiroh byl postaven jako šlechtický hrad už na přelomu 12. a 13. století, což bylo v té době v České republice zcela výjimečné. Zámek má dlouhou historii, sloužil jako šlechtické sídlo i vězení. Poté, co se na zámku zavedla voda, se jeho studna stala odpadní jámou, do které byl jednou dokonce vhozen celý zahnívající jelen!

Hradní pán se ale později rozmyslel, že studnu opět potřebuje a nechal ji vyčistit. Toho se měl v roce 1686 ujmout zedník, který si sám upletl konopné lano a stanovil cenu. Jenže se během práce otrávil důlními plyny a do studny se zřítil. Soud nakonec smutné vdově přiznal jako odškodné částku smluvenou za tuto práci.

Studna je výjimečná ve více směrech

Studna má kromě pozoruhodné hloubky i zvláštní tvar, ten je totiž obdélný a nikoliv kruhový, jak bývá zvykem. V dnešní době se už nevyužívá tak jako dříve. Více o stavu studny prozrazuje vedoucí expozice zámku Zbiroh Martin Caletka: „Studna je pravděpodobně nejznámějším objektem zbirožského hradu a zámku. Vznikla zřejmě ze stavu hradu, jak se domnívají kronikáři, ale není úplně vyloučeno, že mohla vzniknout i o něco později. Její obdélný tvar, který postupně rotuje a vytváří šroubovici, byl utvořen pravděpodobně proto, aby držel stabilitu v této hloubce, protože ten tlak buližníku, velmi tvrdé skály, je obrovský. Aby se studna nezhroutila do sebe, zvolili stavitelé tento tvar. Studna má svůj vlastní pramen, který vytváří sloupec vody o výšce několika desítek metrů, takže voda je tu stále dostupná, nicméně dnes už není využívaná tak, jako byla dříve – od středověku do 18. století, kdy byla studna nahrazena vlastním vodovodem.“

Studna se vyčistila a odkryla nacistická tajemství

Po druhé světové válce se objevila informace, že Němci do studny cosi naházeli. Následné zkoumání ale v podstatě odhalilo jen nevýznamné předměty, konkrétně moderní zbraně, ale i staré pušky, psací stroj a listiny, které neměly ani za války utajovaný význam. Byly objeveny pouze údaje o tom, kdo byl kdy povýšen a s čím kdo marodil... Proč ale nacisté v nejhlubší studně Evropy zbudovali falešné dno?

Materiál ležel ve studni desítky let. Část byla vytažena ven během jejího čištění v 60. letech 20. století, jak uvedl vedoucí expozice. „Další velké čištění proběhlo už při restauraci zámku po roce 2004, kdy rok a půl byla studna postupně zkoumána a čištěna. Byla vyčištěna až po úroveň falešného dna, které je ve hloubce 112 metrů, a které tam pravděpodobně také vytvořila německá armáda. Nevíme přesně z jakého důvodu,“ dodal.

Ukrývá Zbiroh nebezpečnou výbušninu?

Kolem studny se postupem času objevily dohady o tom, zda je zaminována. Falešné dno však bylo odstraněno a tyto spekulace se nepotvrdily. Žádné miny se na místě nenašli. Jenže jsou i jiná místa, která mohou být pro romantický zámek velmi nebezpečná. „Co je ale velkou záhadou, je boční chodba, která nad úrovní bývalého falešného dna vede ze studny někam ven, ať už do skály jako puklina, anebo někam na úbočí, třeba jako úniková cesta. To bohužel nemáme prozkoumáno,“ sdělil Caletka. Touto betonovou zazdívkou o síle sedmi metrů nedokázal proniknout ani nejdelší hornický vrták. Zbývá tedy jen popustit uzdu fantazii a uhádnout, co vše zde mohli Němci za války ukrýt. Zazdívek je na hradě víc. Ačkoliv nejsou tak bytelné, ani ty se nedají odkrýt, protože majitelé hradu se i v tomto případě obávají podminování, které by smetlo celý objekt.

ZDROJE:

https://www.jenprocestovatele.cz/zamek-zbiroh-ma-nejhlubsi-studnu-v-evrope-cim-se-jeste-dnesni-hotel-proslavil/

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/skryva-studna-na-zamku-ve-zbirohu-zlato-dokumenty-jantar-40307957

https://plzen.rozhlas.cz/nase-nejhlubsi-studna-zatim-neodkryla-vsechna-sva-tajemstvi-8521322

https://www.stoplusjednicka.cz/tajemstvi-nejhlubsi-studny-evropy-ukryva-zbiroh-poklad-nebo-nastrazenou-vybusninu