Propočty ukazují, že by již do roku 2040 mohlo dojít k procesu, který by ovlivnil lidstvo takovým způsobem, jaký si pravděpodobně zatím neumíme ani představit. Vinou postupného vyčerpávání podzemních vod totiž v daných místech postupně klesá zemský povrch, země se tedy postupně propadá, i když si toho zatím na první pohled nevšímáme. Tam, kde byla ještě nedávno podzemní voda, jsou a v dalších letech budou stále větší prázdné podzemní prostory, do nichž se bude sunout současný zemský povrch. Co to znamená?

Pětina lidí bez domova

Až 8 procent celkového zemského povrchu, lépe řečeno dnešní souše, by se podle těchto propočtů v průběhu následujících desetiletí mohlo dostat pod mořskou hladinu. Pokud bychom měli pocit, že stále zbude dostatek místa pro život, je to svým způsobem pravda, ale je také třeba si uvědomit, že jde nejen o dnešní pobřežní oblasti, v nichž žije v ohromných aglomeracích plných devatenáct procent populace, tedy bezmála pětina všech obyvatel naší planety! A ti by museli hodně rychle hledat nový domov ať již z důvodu úplného zatopení jejich domovů nebo velkého nebezpečí častých záplav, sesuvů půdy a dalších katastrof, kterých se rozhodně nechceme denně obávat.

Klidně i třicet centimetrů za rok

Opravdu nejde o žádný vědecko-fantastický film. Poklesy zemského povrchu byly již zaznamenány na dvou stech místech ve více než třiceti zemích. Největší problémy mají nyní v Mexiku, kde země klesá až o třicet centimetrů za rok a velmi podobně je na tom třeba Írán i některé části Itálie, Japonska Kalifornie, ale i další státy, o Holandsku samozřejmě hovořit ani nemusíme. Nejvíce lidí by o střechu nad hlavou podle tohoto scénáře přišlo v hustě obydlených částech Asie, kde by se jednalo až o 1,2 miliardy tamních obyvatel. Co by taková situace udělala se světovým pořádkem, si pravděpodobně ani nechceme představovat.

Můžeme si za to sami

Podle studie, kterou vědci nedávnou zveřejnili mimo jiné na serveru Science, je v součtu ohroženo 12 milionů kilometrů čtverečních obyvatelného povrchu modré planety. To je právě oněch zmiňovaných osm procent, a to právě v hustě obydlených oblastech. Proč právě tady? Lidé si většinou za svoje problémy mohou sami, a tak je to i v tomto případě. Země se propadá právě v místech, kde žijeme a bez rozmyslu čerpáme podzemní vodu. Je to vlastně velmi prosté a pro přírodu logické.

Zdroj: Youtube

Jsme tu správci, ne hosté

I když odborníci svoje dosavadní poznatky již zveřejnili, jedním dechem také doplňují, že prozatím nemají k dispozici dostatek měření a dat k definitivním závěrům. Už z těchto náznaků je ale jasné, že pokud se jako lidstvo nezačneme konečně k naší planetě chovat jako její správci a nejen hoteloví hosté, nečeká nás, bohužel, žádná příjemná budoucnost.

Zdroje: iflscience, theguardian, dailymail