Zámek Veltrusy se nachází na severu Čech. Jde o architektonický skvost, který stojí jako svědek nejen progresivního umění a kultury, ale také hrůz a strastí 20. století. Byl postaven na počátku 18. století za vlády hraběte Václava Antonína Chotka, člověka známého svou láskou k umění a kultuře.

Architektonický skvost s temnou minulostí

Václav Antonín Chotek se rozhodl postavit zámek jako místní centrum umění a kultury. Jeho plány se zhmotnily v podobě nádherného barokního zámku, který byl v té době architektonickou normou. Luxusně vybavený interiér zámku se stal domovem pro širokou škálu uměleckých děl a hodnotných sbírek, které přitahovaly pozornost šlechticů a umělců z celé Evropy.

Místo děsivých experimentů

S nástupem druhé světové války se však osud zámku Veltrusy dramaticky změnil. Pod nacistickou okupací se z tohoto místa umění a kultury stalo místo hrůzy a utrpení. Zámek byl přeměněn na vězení pro ženy a děti jako součást nacistických organizací – Lebensborn čili "Zdroj života".

Lebensborn byla iniciativa založená nacistickou stranou v roce 1935 za účelem propagace a zajištění "rasové čistoty" árijské rasy. V roce 1943 byl zámek ve Veltrusích vybrán jako jedno z míst, kde se tato hrůzná politika uplatňovala. Mladé ženy s "čistou" árijskou krví byly vedeny k setkáním s muži z SS, se kterými měly počít děti, jež by pokračovaly v árijském rodu.

Několik dní byly tito muži a ženy ubytováni na zámku, bavili se, tančili a strávili několik nocí spolu. Po splnění své "úlohy" muži odjeli a ženy zůstaly na zámku, aby zde strávily zbývající dny svého těhotenství. Pak se vrátily do svých domovů, aby porodily v institucích Lebensborn. Jejich děti byly následně odebrány a ponechány pod dohledem nacistů.

Odkaz současné generaci

V době války byly tyto aktivity bedlivě utajovány. Po válce však byly poměrně rychle odhaleny. Místní lidé z Veltrus, kteří se dostali k informacím o dění na zámku, byli šokováni a znechuceni. I přesto mnoho z nich pomohlo přeživším ženám a jejich dětem, které byly často odsuzovány za svou roli v tomto strašlivém experimentu.

Dnes slouží zámek Veltrusy jako památník těm, kteří trpěli a zemřeli v jeho stěnách během druhé světové války. Je to také centrum pro výzkum a vzdělávání, kde se lidé mohou učit o této temné kapitole historie a jejích důsledcích pro dnešní svět.

Zdroj: Youtube

Zároveň je to však stále krásné místo, které pokračuje v původním poslání hraběte Václava Antonína Chotka - být místem kultury a umění. Na zámku se konají výstavy, koncerty a kulturní akce, které připomínají jeho bohatou historii a slouží jako připomínka toho, co se stane, když se necháme svést cestou nenávisti a fanatismu.

Zdroje: zamek-veltrusy, kudyznudy, strednicechy