Jak už to tak bývá, každý hrad či zámek skrývá svá tajemství, někdy jde o dávné příběhy, jindy o záhady, které dodnes zůstávají neodhaleny. Zámek Konopiště, který se tyčí na úpatí Benešovské vrchoviny, není v tomto ohledu výjimkou.

Od královského hradu k aristokratickému sídlu

Založen byl ve druhé polovině 13. století jako hrad, který měl chránit obchodní cestu do Prahy. Přes své dlouhé a měnící se dějiny byl Konopiště sídlem mnoha významných osobností, mezi něž patří například králové, šlechtici a vojevůdci.

František Ferdinand d'Este

Vrcholnou epochu zažilo Konopiště na konci 19. století, kdy se jeho majitelem stal rakouský arcivévoda František Ferdinand d'Este. Ten nechal hrad přestavět na zámek v novogotickém slohu, a to podle vzoru anglických venkovských sídel. František Ferdinand byl známý svou vášní pro sběratelství a lovecké trofeje, které jsou dodnes součástí zámeckých expozic.

Co skrývají gotické sklepy Konopiště?

Pověsti a tajemství, které se k zámku vztahují, přitahují rok co rok tisíce návštěvníků. Asi nejzajímavější je příběh o tajných sklepeních, sudech plných zlata a pokladu, který možná skrývá.

Legenda vypráví o dávném majiteli Konopiště, který čelil stálé hrozbě loupežnických nájezdů. Své bohatství údajně ukrýval v hlubokých sklepeních hradu, kam měly vést tajné chodby. V jedné místnosti pak nechal uložit sudy naplněné zlatem a drahokamy. Místnost byla poté zapečetěna a informace o ní pečlivě utajeny.

Zdroj: Youtube

Ví se, že tajemství pokladu svěřil majitel pouze své dceři. Ta však nikdy nikomu polohu místnosti neprozradila a odnesla si tuto tajnou informaci s sebou do hrobu.

Pokud se projdete nádvořím Konopiště a zkusíte si představit, kde by se mohlo takové tajné sklepení nacházet, jistě vás zaujme mohutný žulový skalní blok. Je to právě zde, kde se nacházejí původní gotické sklepy zámku, které jsou během léta přístupné pro veřejnost.

Tajemná atmosféra podzemí

Při prohlídce zámeckých sklepů si můžete všimnout mnoha zajímavostí. Jsou zde prostory vytesané přímo do žulového podloží, kde je cítit chlad, vlhkost a tajemná atmosféra. Jejich účel i využití jsou dodnes obestřeny záhadou. Možná, že se sudy naplněné zlatem ukrývají právě zde.

Jiná pověst zase říká, že se jedná o zazděnou podzemní chodbu, která vedla až do Benešova. Touto chodbou byla údajně tajně zásobena jídlem posádka na hradě. A právě díky tomu dokázala v době nekonečného obléhání tak dlouho odolávat.

Ať už jsou legendy o zámeckém pokladu pravdivé, nebo se jedná pouze o pověsti, jedno je jisté. Konopiště díky jedinečné atmosféře, kterou nelze popřít, přitahuje turisty z celého světa.

Zdroje: eurozpravy.cz, badatele.net, www.ctidoma.cz