Žijící příslušníci skupin Yoruba a Mende, k nimž můžeme počítat přibližně čtyřicet milionů lidí, žijících hlavně v Nigerii, Beninu a Togu, se mohou pochlubit genem, který zatím nebyl v takové míře objeven u žádné jiné populace na světě. Jde o dědictví po předcích, o nichž – alespoň prozatím – nic nevíme. Zatímco geny, které moderní lidé získali od svých prapředků neandrtálců nebo denisovanů jsou již podrobně prozkoumané, v tomto případě jde pravděpodobně o další typ hominida, tedy předchůdce člověka, který ve skládačce historie našeho rodu doposud chybí. A to je jistě velmi zajímavý fakt.

Geny proti rakovině

Odlišnou část DNA, tvořící přibližně 8 % jejich genetické výbavy, kterou vědci našli u zmiňovaných etnických skupin, si tito lidé předávají již přibližně celých sto dvacet čtyři tisíc let a my bychom jim ji mohli tak trochu v dobrém závidět. Ukazuje se totiž, že jde o dědičný dar, který svým nositelům přináší štěstí v podobě vyšší odolnosti proti nemocem. Nehovoříme přitom o ničem méně závažném, než je třeba potlačování růstu nádorů nebo o hormonální regulaci. Nyní se proto odborníci soustředí také na jeho hledání u dalších skupin lidí a podle všeho jsou úspěšní. Podobné nálezy, jako u členů kmenů Yoruba a Mende, byly zjištěny také v Číně nebo v Utahu, ale rozšíření genu duchů tady není tak masivní, jako v západní Africe.

Dvojčata na každém rohu

Není divu, že se neznámá sekvence DNA objevila právě u afrických lidí. Vždyť je tento kontinent považován za kolébku celé lidské populace. Ale jak je možné, že si jej tamní obyvatelé předávají až do současnosti? Příroda si zkrátka umí dobře vybírat to prospěšné, co může jejím výtvorům, včetně člověka, pomoci v přežití. Jednou z možností, jak získat výhodu nad ostatními, je pak také počet narozených dětí. A také tady dává příroda lidem této skupiny velkou výhodu. Rodí se tady totiž největší procento dvojčat na celém světě, jde až o sto dvojčat na tisíc narozených dětí. Zatímco v mnoha jiných kulturách nepovažují dvojčata za zvláštní dar, Yorubané je naopak vítají a jejich narození oslavují.

Zdroj: Youtube

Nejistota královských rodin

Jak vlastně žijí lidé v této početné komunitě? Nejde o žádné primitivní kmeny. Území, které obývají, se obecně nazývá Yorubaland a je rozděleno na mnoho jednotlivých částí. Často jde dodnes o městské státy, tedy města a území v jejich okolí, vedená většinou monarchistickým způsobem. Královské rodiny to ale přitom vůbec nemají snadné ani jisté. Pokud se někdo z jejich rodu proviní třeba vraždou nebo jiným vážným trestným činem, padne jeho vinou rodinná vláda a na řadu přicházejí další. Není přitom vyloučeno, že půjde o člověka docela obyčejného, jehož si obyvatelé ministátu zvolí do svého čela.

Zdroje: sciencenews, BBC, en.wikipedia