Wilhelm Gustloff: Luxus a prestiž

Wilhelm Gustloff byl původně postaven jako součást německého nacistického programu "Síla radostí". Program měl zajistit volnočasové aktivity pro německé dělníky a funkcionáře, včetně koncertů, plaveb a dalších prázdninových zážitků.

Zdroj: Youtube

Gustloff byl impozantním plavidlem o délce přes 200 metrů. Byl vybaven luxusními kajutami a sloužil jako symbol prestiže nacistického Německa. Jeho kapacita byla přibližně 1 900 osob včetně posádky, jeho kajuty byly neobyčejně prostorné a pohodlné. To však neznamenalo, že měl Gustloff sloužit pouze obyčejným cestujícím.

Loď fungovala i pro různé veřejné mise a akce, jako například volební místnost pro Němce a Rakušany v Anglii v roce 1938 nebo transport vojáků legie Condor zpět do Německa po skončení španělské občanské války. V průběhu druhé světové války sloužila jako nemocniční loď a posléze jako kasárna pro výcvik ponorkové divize. Byla to loď, která měla mnoho tváří a různé účely, ale nakonec se stala svědkem jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války.

Operace Hannibal

V roce 1945, kdy se Sověti blížili k Východnímu Prusku, byla zahájena operace Hannibal, která měla zajistit masovou evakuaci německých vojáků a civilistů z této oblasti. Bylo nasazeno více než tisíc plavidel, mezi nimi byla i loď Wilhelm Gustloff.

Když 25. ledna 1945 zakotvila loď v polské Gdyni, začala se zpráva o možnosti evakuace rychle šířit. 29. ledna bylo na palubě Gustloffu registrováno už téměř 8 000 osob, a dalších 2 000 lidí se dostalo na palubu později. Loď byla přeplněná a atmosféra na ní byla napjatá.

Osudný den: 30. leden 1945

Dne 30. ledna 1945 opustil Wilhelm Gustloff přístav s přibližně 10 000 lidmi na palubě. Původní plán počítal s tím, že budou loď doprovázet dva torpédové čluny a další osobní parník, ale jedna loď měla mechanické problémy a druhý torpédový člun se musel vrátit. To znamenalo, že Gustloff byl prakticky bez eskorty.

I když vojenský velitel navrhl plout blízko břehu, kapitán lodi, Friedrich Petersen, se rozhodl vybrat kurz do hlubších vod. Poté co byl kapitán informován o blížících se německých lodích, aktivoval navigační světla, aby snáze viděl ve tmě a zabránil srážce. To bylo bohužel osudové rozhodnutí.

Krutá realita – tma a chaos

Sovětská ponorka S-13 pod velením kapitána Alexandra Marineska našla Gustloff a sledovala parník několik hodin. Krátce po deváté hodině večer byl Wilhelm Gustloff zasažen třemi torpédy. Výbuch vyřadil motory, generátory a přerušil veškerou komunikaci na palubě. Loď se ponořila do naprosté tmy.

Posádka lodi ihned spustila záchranné čluny, ale bylo jich jen devět. Ostatní byly zamrzlé a nebylo možné je spustit na vodu. Na palubě se vytvořila smrtící tlačenice a mnoho lidí bylo rozdrceno. Další lidé, kteří si uvědomovali bezvýchodnost situace, se rozhodli vzít život a zastřelit své rodiny i sebe.

Rychlé potopení a smrtící mráz

Necelých 40 minut po nárazu se Wilhelm Gustloff naklonil na bok a o deset minut později zmizel pod hladinou. Tisíce lidí uvízly uvnitř, a další tisíce bojovaly o život v mrazivé vodě. Většina přeživších však zahynula v mrazu. Na místo neštěstí dorazilo několik plavidel, která vytáhla z vody přibližně 1 200 lidí. Přesný počet obětí na životech není znám, ale odhady se pohybují mezi 6 500 a 9 600 mrtvými.

Diskuse o válečném zločinu

Příběh lodi Wilhelm Gustloff zůstal na Západě dlouhá léta téměř bez povšimnutí. Byl zapsán pouze jako válečná ztráta, neboť po celé Evropě umíraly tisíce mužů, žen a dětí. Někteří historici diskutují o tom, zda útok na loď představoval válečný zločin, vzhledem k velkému počtu civilních obětí. Jiní s tím nesouhlasí a uvádějí, že Gustloff byl legitimním vojenským cílem, protože byl ozbrojen a na palubě měl více než tisíc vojenských osob, což mu neposkytovalo ochranu podle mezinárodních dohod.

Válečný hrob

Vrak lodi Wilhelm Gustloff je dnes klasifikován jako válečný hrob, neboť na jeho místě zůstaly pohřbeny tisíce těl. Jedná se o jeden z největších vraků na dně Baltského moře, který přitahuje velký zájem hledačů pokladů a potápěčů. Je to nejen tragický příběh, ale i upomínka na bezvýchodnost a krutost války, která si vyžádala nevinné životy. Tragédie lodi Wilhelm Gustloff nesmí být zapomenuta a musí nám vždy připomínat důsledky válečného konfliktu na obyčejné lidi.

Zdroje: smithsonianmag.com, nationalww2museum.org, warfarehistorynetwork.com