www.thesun.co.uk, www.sciencealert.com, scripps.ucsd.edu

Díra velikosti Irska

Tento jev fascinuje vědce již několik desetiletí. Vědci s jistotou netuší, jak taková polynie vlastně vzniká. Historie Weddellovy polynie sahá do 70. let 20. století, kdy ji vědci poprvé pozorovali pomocí satelitních snímků.

V té době se jednalo o jednu z největších polynií, jakou se kdy vědcům podařilo najít. Šlo o překvapivý objev, protože polynie jsou poměrně vzácné a obvykle se vyskytují pouze v oblastech se silnými větry nebo silnými oceánskými proudy. Weddellova polynie se však nacházela v poměrně klidné oblasti, její existence tak byla o to záhadnější.

V průběhu let se vědci snaží Weddellovu polynii zkoumat, aby lépe pochopili příčiny jejího vzniku a také vliv na okolí. Jedna z teorií říká, že polynie vzniká způsobem, kdy teplá voda z hlubin oceánu stoupá k hladině a rozpouští okolní mořský led.

Podle jiné teorie je polynie způsobena silnými oceánskými proudy, jež brání vzniku ledu v této oblasti. Bez ohledu na příčinu zůstává Weddellova polynie fascinující a důležitou oblastí pro vědecké výzkumy.

Weddellova polynie však není zajímavá jen z vědeckého hlediska, svou roli hraje také v oblasti životního prostředí. Polynie obecně umožňují rychlejší výměnu tepla a plynů mezi oceánem a atmosférou, jejichž následkem mohou být změny počasí a pohlcování oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů.

Záhadu řeší tulení

Aby vědci dokázali záhadu polynií vyřešit, použili tuleně. Ty vybavili přístroji Argos Systems, zahrnující GPS spolu se senzory teploty a slanosti. To umožnilo sestavit obraz toho, co záhadné díry způsobuje.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

"Nedávné polynie se otevřely v důsledku kombinace několika faktorů - jedním z nich byly neobvyklé podmínky v oceánu a druhým série velmi intenzivních bouří, které se nad Weddellovým mořem přehnaly s téměř hurikánovým větrem," řekl Ethan Campbell, oceánograf z Washingtonské univerzity.

Navzdory mnoha potenciálním přínosům představují polynie také jistá rizika. Jedním z nich může být fakt, že zvýšená výměna tepla a plynů může přispívat ke globálnímu oteplování. Kromě toho může polynie potenciálně narušit migrační vzorce mořských živočichů a ovlivnit místní ekosystém zvýšenou dostupností živin.

Weddellova polynie je fascinující a významný přírodní fenomén, který poutá pozornost vědců již několik desetiletí. Díky pokračujícím výzkumům můžeme lépe pochopit jejich úlohu v životním prostředí a případně zmírnit negativní dopady. I přesto je však Weddellova polynie úžasnou připomínkou složitosti a krásy světa přírody.