Živé dědictví

Charakteristické chýše, známé jako Mbaru Niang, jsou ukázkou bohaté architektonické tradice národa Manggarai. Chýše se impozantně tyčí k nebi, mají až sedm pater a připomínají miniaturní mrakodrapy vyrobené výhradně z přírodních materiálů. Nejde však jen o samotnou výšku těchto staveb, ale také o jejich jedinečný design a účel, kterému jednotlivé úrovně slouží.

Vícepatrové divy

Z dálky se chýše s kuželovitými střechami z lontarských palmových listů, které se téměř dotýkají země, mohou jevit jako samostatné, nečleněné prostory. Každá úroveň uvnitř má však svůj odlišný účel. Zatímco přízemí pulzuje každodenním životem a slouží jako hlavní obytný prostor, horní patra hýří aktivitou a chrání bohatství země – kávová zrna, vanilkové lusky a skořici.

Legenda za původem

Původ architektonického zázraku sahá až k Empu Maro, jménu, které s úctou zaznívá v ústním podání Wae Rebo. Jako potomci legendární postavy jsou současní obyvatelé hrdí na svůj rod, tradice a houževnatost svých předků, kteří dokázali vytvořit život v tak odlehlých oblastech.

Čtěte také

Kmen Kreungů žije podle starodávných zvyků

Čtěte také

Kreungové staví svým třináctiletým dcerám chatrče lásky. Kdo přijde, ten bere

Boj proti zapomnění

Stejně jako mnoho jiných starobylých tradic však i Mbaru Niang čelil hrozbě, že upadne v zapomnění. Svědectví času a vnějších vlivů si začalo vybírat svou daň a architektonické zázraky začaly vykazovat známky opotřebení. Ale houževnatý duch Wae Rebo a širší indonéské komunity se vzchopil. Společné úsilí místních řemeslníků, umělců a architektů z hlavního města země Jakarty vedlo k pečlivé obnově deseti Mbaru Niang. Zrekonstruované chýše, které jsou mostem mezi minulostí a současností, nyní slouží jako symboly zachování kultury a svědčí o důležitosti ochrany historie.

Světové uznání

Uznání kulturního významu Wae Rebo na světové scéně přišlo v roce 2012, kdy UNESCO udělilo vesnici "Top Award of Excellence". Toto uznání přineslo nejen hrdost, ale také obnovený zájem o vesnici a dalo vzniknout rozvíjejícímu se odvětví cestovního ruchu.

Horské cesty vedoucí k dobrodružství

Návštěvníci ze všech koutů světa, zlákáni vyprávěním o jedinečné kráse a historii Wae Rebo, se nyní vydávají po stejných horských stezkách, z nichž některé jsou strmé a náročné, aby poznali život v této jedinečné vesnici. Turistický ruch, ačkoli je významným ekonomickým impulsem, podstatu vesnice nijak nerozmělnil. Absence rozsáhlé turistické infrastruktury zajišťuje, že se návštěvníci ponoří do autentického zážitku z Wae Rebo od ubytování v tradičních domech Manggarai až po účast na místním způsobu života.

Čtěte také

Masajská žena se stará o děti a chýše, muži o dobytek

Čtěte také

Jak bydlí Masajové: Domy z klacků a trusu jsou překvapivě účelné a pohodlné

Wae Rebo není jen vesnice, ale živoucí muzeum, svědectví o lidské vynalézavosti a symbol kulturní odolnosti. Láká svět, aby zažil její kouzlo, poznal její příběhy a stal se svědkem architektonických zázraků, které tu stojí již více než 2 000 let.

Zdroje: earthlymission.comadventureindonesia.comde.wikipedia.org