Po léta převládala teorie, že k zániku neandertálců přímo přispělo rozptýlení moderních lidí po celém světě, a to buď prostřednictvím konfliktů, nebo šířením nemocí. Silvana Condemi, přední paleoantropoložka z univerzity v Aix-Marseille ve Francii, však na tento předpoklad vrhá nové světlo. Zdůrazňuje, že interakce mezi neandertálci a ranými lidmi nebyly vždy nepřátelské, což dokládá genetické křížení. Mnoho moderních lidí ve skutečnosti nese neandertálské geny, což naznačuje složitější vztah, než se dříve předpokládalo.

Zdroj: Youtube

Jak to bylo?

Místo toho, aby se Condemin tým zaměřil pouze na příčiny jejich vymizení, zkoumal mechanismy vymírání neandertálců pomocí sofistikovaných počítačových modelů, které zohledňovaly různé faktory, jako jsou války, epidemie a změny v míře přežití a porodnosti. Překvapivě katastrofické události jako válka nebo epidemie nebyly v souladu s modelem postupného vymírání pozorovaným v archeologických záznamech. Místo toho se jako potenciální příčina ukázal nenápadný, ale významný faktor – pokles porodnosti, konkrétně u mladých neandertálských žen.

Malý pokles, obrovské důsledky

Výzkum naznačuje, že mírný pokles míry plodnosti mladých neandertálských žen o pouhých 2,7 % mohl vést k jejich vymření v průběhu 10 000 let. Tento pokles byl obzvláště výrazný u prvorodiček mladších 20 let. Zjištění navrhují scénář, podle kterého měly drobné změny, kumulované po tisíciletí, hluboký dopad na udržitelnost populace.

Změna klimatu

Pokles porodnosti mohl být ovlivněn drsnou realitou klimatických změn v daném období. Změny životního prostředí pravděpodobně vedly ke snížení dostupnosti potravy, což mělo dopad na schopnost mladých žen udržet těhotenství. Scénář se podobá moderním obavám, protože Condemi poukazuje na zranitelnost lidských populací vůči podobným změnám. Upozorňuje, že pokles průměrného počtu porodů na 1,3 u moderních žen by mohl vést k vymizení lidí za pouhých 300 let.

Prehistorické varování

Příběh neandertálců je jasnou připomínkou křehkosti existence. Ve světě, který se potýká se změnou klimatu, zhoršováním životního prostředí a populační dynamikou, by osud neandertálců nemusel být jen historickou kuriozitou, ale varovným signálem pro lidstvo. Když se ponoříme hlouběji do naší minulosti, objevíme poučení, které by mohlo ovlivnit naši budoucnost, a připomene nám křehkou rovnováhu mezi přežitím a vyhynutím.

Zdroje: twojahistoria.pl, theweek.in, livescience.com