Během už skoro tisíce let zde stavitelé dokonale využili příhodných geografických podmínek ke vzniku nejdelšího hradního komplexu v Evropě. Prohlídka všech šesti nádvoří je lahůdka a to nemusíte patřit k nadšencům středověké architektury. Navíc zde nejde o neživou, zakonzervovanou památku, naopak - skoro všechna nádvoří jsou i dnes obydlená.

V podhradí, ve „starém Burghausenu“, skoro na každém kroku pozorujeme pouta k hradu tyčícím se nad ním. I zdejší osídlení rostlo ve středověku stejně rychle jak se zvyšoval jeho význam. Ten se ve 14. století stal nejsilnější pevnosti Dolního Bavorska a město významným kulturním centrem.

Historie pak ale nabrala jiný směr a Burghausen svoji důležitost postupně ztrácel. Když hrad v roce 1891 opustila i vojenská posádka, tak se dokonce objevily plány na jeho postupné zbourání.

Naštěstí k tomu nikdy nedošlo. Naopak, na konci 19 století začínají jeho první opravy a díky nástupu průmyslu v okolním regionu získává dnešní Burghausen novou tvář - místo pro oddych.

„Stali jsme se ceněným rekreačním zázemím“, říká Siegfried - hoteliér a majitel restaurace v podhradí. Doporučuje nám pohledy na město a hrad z mostu přes řeku, ale my už víme že pro nejlepší záběry je třeba jej přejet a tak překročit hranice s Rakouskem.

Na druhé straně, vysoko nad řekou, ve vesnici Ach se vám odkryje nádherné panorama.

Stejné naleznete i na starých pohlednicích a rytinách, jejichž reprodukce si můžete zakoupit v každém zdejším stánku se suvenýry.