Tajemný vodopád v srdci přírody

Vodopád věčného ohně se nachází v klidném prostředí přírodního parku Chestnut Ridge. Skládá se z vrstevnatých břidlicových skal s četnými římsami a malými výběžky, přes které voda kaskádovitě stéká. A ačkoliv je scenérie dostatečně malebná, to, co opravdu přitahuje pozornost, je podivný plamínek, který se drze tyčí uprostřed proudící vody. Přírodní úkaz, kde plamen trvale hoří uprostřed padající vody, je pro mnohé nepochopitelný a fascinující. Jak je možné, že voda oheň neuhasí?

Zdroj: Youtube

Tajemství tkví v hlubinách vodopádů, kde se ukrývá malá jeskyně. Uvnitř ní se ve skalní stěně objevila puklina, skrz kterou uniká zemní plyn, jež je zdrojem takzvaného „věčného ohně“. Jeskyně zároveň chrání plamen před padající vodou a větrem. Legenda vypráví, že plamen byl kdysi zapálen indiány a od té doby hoří nepřetržitě. Tato romantická představa však není zcela pravdivá. Plamen totiž občas vyhasne a je potřeba jej znovu zažehnout. Proč je tedy "věčný" plamen záhadou pro geology?

Tajemství věčného ohně

Po celém světě existují i jiná místa s věčnými plameny, která dlouho poutala zájem vědců. V těchto případech je však teplota horniny pod plamenem extrémně vysoká, často na úrovni bodu varu vody nebo vyšší. Teplo podobných míst rozkládá molekuly uhlíku v hornině a uvolňuje zemní plyn, což vytváří věčný plamen.

Ale v případě věčného plamene v parku Chestnut Ridge je to jiné. Geologové, kteří se tomuto záhadnému místu věnovali, zjistili, že hornina pod plamenem zůstává chladná, a teplota se ani zdaleka nepřibližuje bodu varu vody. A přesto se z břidlicové horniny uvolňuje plyn, což je jistě jedním z největších tajemství místa.

Etan a propan v akci

Dalším faktorem, který věčný oheň činí unikátním, je vysoká koncentrace etanu a propanu v unikajícím plynu. Vysoká koncentrace uhlovodíků se nenachází na žádném jiném místě na celém světě. Záhadná kombinace plynu a ohně nás nutí přemýšlet o tom, co se skrývá pod povrchem a jaké procesy probíhají v hlubinách Země.

Cesta k pochopení

Geologové a vědci se snaží rozluštit jeho tajemství. Věří, že pochopení unikátního procesu uvolňování plynu z břidlicové horniny by mohlo mít dalekosáhlé důsledky. Mohlo by jim pomoci objevit způsoby, jak těžit zemní plyn z hornin bezpečně a neinvazivně. To by mohlo být mimořádně důležité v době, kdy se svět stále více zaměřuje na udržitelnou energii a snižování závislosti na fosilních palivech.

Zatímco návštěvníci jsou ohromeni pohledem na hořící plamen obklopený padající vodou, vědci budou i nadále pátrat po tajemstvích skrytých v hlubinách skal. Vodopád věčného plamene tak zůstává záhadou, která zrcadlí nekonečnou krásu naší vlastní planety.

Zdroje: sutikshandwivedi.medium.com, historydaily.org, timesofindia.indiatimes.com