Oceány pokrývají víc než sedmdesát procent povrchu naší planety a obsahují kromě tří procent veškerou pozemskou vodu, kterou máme k dispozici. Lidstvo přitom do dnešní doby stihlo prozkoumat a pochopit podle statistik jen kolem pěti procent všeho, co se tam děje. Není tedy divu, že nás stále překvapují další a další nově objevené jevy. Věděli jste například o oceánských černých dírách?

Černé díry přímo na Zemi

Oceánské „černé díry“ jsou obřími víry, které díky své velikosti a síle dokáží přitáhnout a obrazně řečeno také spolknout vše, co se dostane do jejich blízkosti. Jakmile začne být cokoliv unášeno tou nejvzdálenější kruhovou cestou kolem nenasytného otvoru uprostřed nekonečných vod, je jeho osud zpečetěn, ať už jde o mikroorganismy, vodní zvířata, odpad, ropu nebo třeba teplejší sladkou vodu, která v daných místech zdánlivě nemá co dělat.

Stopadesát kilometrů nebezpečí

Tyto víry přitom určitě nejsou žádnými drobečky, i když ve velikosti oceánu jsou vzdálenosti relativní. Každopádně mohou takovéto vodní černé díry v průměru měřit i sto padesát kilometrů. Jak takové víry, jichž je podle vědců stále více, vlastně vznikají? Na vině jsou proudy teplé vody, které míří do míst, kde se dříve nevyskytovaly.

Neunikne nic

Ještě donedávna nevysvětlitelným jevem se zabývali vědci například z Miamské univerzity a matematickými výpočty a modely dospěli k závěru, že se oceánské vodní víry v mnoha vlastnostech skutečně podobají vesmírným černým dírám, jen zde místo se světlem museli počítat s tekutinou. Stejně jako světlo z černé díry, neunikne ani voda z tohoto víru. Pro laika jde o nepochopitelnou skutečnost, ale příroda je zkrátka ještě mocnější a záhadnější, než si vůbec umíme představit.

Zdroj: Youtube

Pomáhají obří oceánské víry přírodě?

Závěry vědeckých zkoumání dávají lidstvu jistou naději na pomoc s řešením postupného oteplování planety. Vodní víry a jejich vliv na celou planetu by mohl mít pozitivní dopad na rychlost tání ledovců, tedy tento proces zpomalovat. Podle profesora Georga Hallera, který se tímto jevem dlouhodobě zabývá, mohou pozemské vodní černé díry pomoci odpovědět na některé otázky, spojené právě s klimatem, ale také se znečišťováním životního prostředí.

Příroda, jak se zdá, dokáže bojovat proti nepříjemnostem, které by mohly ovlivňovat její další vývoj. Jde jen o to, kdy si naplno uvědomí, že těmi, kdo na mnoha místech škodí, jsou právě lidé.

sciencedaily, prezi, phys, dailymail