Smrtící "černá" díra

Existence černých děr se donedávna přisuzovala pouze vesmíru. Nyní, jak se zdá, je ale všemu jinak. Podobná průrva se totiž objevila také v Atlantickém oceánu. Je schopná pohltit vše, co se k ní přiblíží.

Nic z toho, co tato díra vtáhne dovnitř, už nikdy nespatří světlo světa. Díra objevená v oceánu však není dílem mimozemšťanů ani nevysvětlitelnou záhadou. Podle vědců jde o masivní vodní vír.

Víry objevili vědci z ETH a Univerzity v Miami, kteří svůj objev skutečně přirovnali k existenci vesmírných černých děr. Údajně vznikají podobným způsobem a lze je tedy matematicky srovnávat.

Vědci tak pravděpodobně objevili jedny z největších oceánských vírů, které kdy byly na Zemi zachycené. Vznikají v okamžiku, kdy velké množství vody protéká kolem překážky.

Oceánské víry následně ovlivňují zemské klima. Mohou dosahovat průměru až 150 km a jejich počet podle vědců neustále roste. Právě narůstající počet těchto vírů má za následek transport slané vody směrem na sever.

Vědci se shodují, že ačkoliv jsou tyto víry na první pohled skutečně hrozivé, přesto mají jedno pozitivum. Jejich působením by mohlo dojít ke zmírnění negativního dopadu tání ledovců, k němuž dochází vlivem globálního oteplování.

Unášejí moře

Obecně platí, že oceánské víry neustále rotují. Svou rotací pak unášejí oceány a moře. Tím dochází k transportu slané vody právě na sever.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Obrovské oceánské víry jsou obklopené kruhovými vodními drahami. To způsobuje, že vše, co se k nich jen přiblíží, zcela pohltí.

Vědci měli dosud s ohraničením oceánských vírů poměrně velký problém. Jejich hranice zůstávaly záhadou. To se ale změnilo v okamžiku, kdy George Haller, profesor nelineární dynamiky na ETH v Curychu, a Francisco Beron-Vera, profesor výzkumu oceánografie na University of Miami za pomoci matematických výpočtů izolovali oceánské víry ze sekvence satelitních snímků.

Tím s jistotou detekovali jejich okraje a mohli určit nejen jejich velikost, ale také jistou podobnost s vesmírnými černými dírami. "Matematici se snaží porozumět takovýmto zvláštně koherentním vírům v turbulentním proudění již velmi dlouho," uvedl George Haller.

Související články

Černé díry jsou objekty našeho vesmíru, které disponují obrovskou hmotností. Pokud se vědcům podaří lépe porozumět černým dírám v oceánu, vzrůstá naděje lepšího pochopení děr, jež jsou dlouhotrvající záhadou vesmírného bádání.

www.dailymail.co.uk, www.aol.co.uk, www.express.co.uk