Velkolepost meziválečného období v Československu byla svědkem vzestupu mnoha významných osobností. Mezi nimi byli Josef a Karel Čapkovi, dvě osobnosti, které si vydobyly místo v dějinách české kultury a literatury.

Zdroj: Youtube

Josef Čapek: Kubistický vizionář

Josef Čapek se narodil 23. března 1887 v Hronově. Jeho vzdělání na Škole uměleckých řemesel bylo odrazovým můstkem, který ho posunul k pařížské umělecké melanži na Academie Colarossi. Po návratu vystřídal několik profesí od redaktora po uměleckého kritika. Jeho srdce však leželo v uměleckých aktivitách.

Zatímco mnoho umělců se nechalo strhnout kubistickou vlnou, Josef se rozhodl na ní surfovat. Jeho ztvárnění kubismu nebylo pouhou imitací, ale evolucí. Spojil barvy, expresivitu a nádech humoru a nově definoval tento žánr. Kromě toho Josef spolupracoval se svým sourozencem Karlem, s nímž vytvářel divadelní zázraky a okouzlující pohádky pro děti.

Josef však neunikl bouřlivé politické atmosféře své doby. Jeho ilustrace, zejména z knihy "Ve stínu fašismu", sloužily jako pronikavá kritika Hitlerova režimu. Stal se tak terčem útoků, což vedlo k jeho zatčení gestapem a následnému uvěznění v koncentračním táboře Dachau. Po přesunu mezi několika tábory byl v roce 1945 převezen do Bergen-Belsenu, kde krátce před osvobozením zemřel kvůli vypuknutí tyfové epidemie. Přesné datum jeho smrti bohužel není známé.

Karel Čapek: Literární světlonoš

Karlova cesta začala v Malých Svatoňovicích. Vystudoval Karlovu univerzitu a stejně jako jeho bratr hledal inspiraci v intelektuálních centrech Paříže a Berlína. Navzdory zdravotním problémům zůstal Karel neúnavný. Vrhl se do světa literatury a zanechal nesmazatelnou stopu v československé kultuře.

Karlův literární záběr byl široký. K jeho nejvýznamnějším dílům patří R.U.R., Bílá nemoc nebo Matka. Zejména poslední dva jmenované tituly zdůrazňovaly jeho obavy ze sílícího fašismu. Četnými povídkami, cestopisy a vyprávěními pro děti se Karel prosadil jako literární titán.

Za svůj rozsáhlý literární přínos byl sedmkrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu. Bohužel Karel zemřel 25. prosince 1938 na plicní edém, těsně před pravděpodobným zatčením gestapem.

Dům vzpomínek: Vila bratří Čapků

Významní bratři Čapkové, Josef a Karel, byli nejen stálicemi kultury a literatury, ale také patřili mezi prominenty Československa v meziválečných letech. V srdci Vinohrad, rezidenčního klenotu Prahy, se nachází svědectví zlaté éry české architektury – ikonická vila bratří Čapků. Ačkoli se čtvrť pyšní různými architektonicky významnými stavbami, tato vila zaujímá jedinečné postavení.

Dům postavený v letech 1923-1924 byl výjimečný. Symetricky rozdělená vila sloužila bratrům a jejich rodinám. Josef bydlel se svou ženou Jarmilou a dcerou Alenou, zatímco Karel s otcem Antonínem obývali druhou stranu.

Designérský génius Ladislav Machoň

Plán domu pochází od geniálního Ladislava Machoně. V jeho návrhu, který je ozvěnou vizí Jana Kotěry, se prolínají prvky připomínající britskou lidovou architekturu s prvky rondokubismu. Kombinace vytváří z vily harmonickou směs domácí pohody a avantgardní estetiky.

Zatímco její exteriér zahalený do bujné zeleně působí rozlehle, krok dovnitř odhalí útulný menší obytný prostor. Chytré rozdělení nebytových zón, jako jsou skladovací prostory a chodby, bratrům zajistilo využití dostupných státních výhod. Tato rozhodnutí však neohrozila půvab vily ani její význam jako kulturního centra.

Slavnostní pátky ve vile

Vila byla ve skutečnosti víc než jen rezidencí. Šlo o centrum intelektu a diskuse. Přijímala osobnosti z nejrůznějších oborů. V jejích sálech nacházely útěchu ikonické osobnosti jako prezident T. G. Masaryk, Edvard Beneš a spisovatelé jako Ferdinand Peroutka či Eduard Bass. Jejich setkání se často konala na zahradě vily nebo ve společenské místnosti, a to v pátek.

Po Karlově odchodu v roce 1938 jako by se ve zdech vily zastavil čas. Olga, vdova po Karlovi, tvrdě chránila dům před vnějšími vlivy. Díky ní zůstala vila nedotčenou památkou minulosti.

Kronika minulosti v moderním světle

Přesuneme-li se do 21. století, stojí vila na prahu nové kapitoly. S vizí umožnit veřejnosti vychutnat si nadčasovou atmosféru se připravují plány na její omlazení a otevření. Zatímco se čeká na veřejnou premiéru, mohou se milovníci vydat na digitální cestu vilou. Portál Praha10.cz nabízí pohlcující virtuální prohlídku, která umožňuje nahlédnout do literárního a architektonického zázraku.

Vila bratří Čapků je kronikou minulé éry, centrem intelektuální výměny a poctou dvěma stálicím literatury. Svým blížícím se otevřením láká novou generaci k prozkoumání a ocenění její nadčasové krásy.

Zdroje: kudyznudy.cz, npu.cz, menetekel.cz