Runový kámen je jakýmsi nepsaným (i když psaným) počátkem dějin švédské literatury. A nyní konečně víme, co na něm stojí – na převratný objev si lidstvo muselo počkat dvanáct století! Ukázalo se totiž, že Vikingové svým poselstvím varovali lidstvo před globálním oteplováním: V kódu je popsána jakási bitva s počasím. Záhadný nápis tak v mnohém předčil i dlouho nerozluštěné egyptské hieroglyfy.

Na tomto kameni je dochován nejstarší předkřesťanský runový nápis, jenž má kolem 760 znaků. A v neposlední řadě je i virtuózní ukázkou řezbářova mistrovství runového výrazu.

Kámen s proroctvím

Přes pět tun vážící a téměř dva a půl metru vysoký kámen byl objeven zabudovaný do zdi kostela v 19. století, odkud byl kvůli vědeckým účelům později odstraněn.

Kostel pochází z 12. století, což byla doba, kdy bylo poměrně běžné používat jako stavební materiál, pro kostely právě runové kameny.

Dnes předpokládáme, že nápis byl pravděpodobně vytesán počátkem 9. století. Vědci se tak domnívají po analýze runové abecedy (a formy jazyka. Na pěti stranách je kámen pokryt runami, pouze základna je čistá, jelikož měla být položena pod zem.

Přestože je několik částí nápisu poškozeno, většina zůstává čitelná.

Kód vytesán runovým písmem do kamene může na první pohled připomínat spleť čmáranic, ale ve skutečnosti podle všeho skrývá temné proroctví.

Vikingové předčili svou dobu

Wikipedie říká, že název „Rök Stone“ je něco jako tautologie: kámen je sice pojmenován po vesnici Rök, ale samotná obec je pravděpodobně pojmenována po kameni „Rauk“ nebo „Rök“, což znamená ve starověké norštině kužel/hromádka/kámen.

Kámen je jedinečný nejen pro nápisy. Obsahuje i fragment toho, co je považováno za ztracený kus severské mytologie. Je historickým odkazem na ostrogótského krále Theodorika Velikého.

Tajemné kódy

Nápis je částečně zašifrován, a to hned kombinací dvou metod: posunutím a použitím speciálních šifrovacích run. To mělo ztížit rozluštit text, což se skutečně stalo. Nápis je tak záměrně náročný na čtení. Mistr řezbář při tvorbě kamene použil kennings na způsob staroseverské skaldické poezie, a ukázal rovněž, že ovládal různé abecedy a styly psaní, včetně kódů.

Někteří vědci se dokonce domnívají, že skryté poselství a celková temnota kamene může být součástí magického rituálu.

Pomník mrtvému synovi s přesahem

Experti také odhalili, že kámen byl původně pomníkem věnovaným synovi, který padl v boji. I proto zůstal monolit dlouhá staletí nepovšimnut. Až v roce 1862 si dělníci při renovaci kostela všimli, že je kámen popsán z každé strany.

Hlavním důvodem popsání kamene byla právě již zmíněná smrt syna, ale kromě ní je zde zmíněn i konflikt mezi světlem a temnotou, teplem a chladem, životem a smrtí. Tým vědců v čele s Perem Holmbergem z Univerzity v Gothenburgu se dlouhá léta pokoušel zjistit, co chtěli Vikingové dalším generacím sdělit.

Dnes se domnívají, že Vikingové chtěli varovat lidstvo před děsivou silou klimatických změn.

Kritika? Nebo varování?

Univerzita v Uppsale vydala následně studii výzkumného týmu, jež vysvětluje domněnku expertů. „Studie, která kombinuje perspektivy a nálezy ze semiotiky, filologie, archeologie a dějin náboženství, představuje zcela novou interpretaci, která vychází z jednotného tématu a ukazuje, jak je možné chápat pomník v sociálně-kulturním a náboženském kontextu skandinávské doby Vikingů.”
Teodorikova vláda byla dobově i nadčasově považována za špatné znamení, jelikož po jeho smrti začaly Evropu sužovat sopečné erupce, hladomor a další nemoci, špatná úroda a mnoho dalších problémů.

Ty byly provázeny i dalšími přírodními jevy – zčervenalou oblohou, zatměním slunce, jež bylo tak silné, že se zdálo, že slunce zmizelo z oblohy a vyděšení Skandinávci začali prchat ze země za jídlem a zbylí obyvatelé většinou zemřeli na hladomor.

Kromě typických vikingských symbolů je nápis varováním, jež se začíná postupně naplňovat.

Zdroje:

morezprav.cz

www.sustainability-times.com

en.wikipedia.org