Zdroje: www.spilberk.cz, www.morava-napoleonska.czenglish.radio.cz

Hrad Špilberk založil Přemysl Otakar II., moravský markrabě a pozdější český král.

Jak zacházeli s vězni v pověstných kasematech na Špilberku

Přemysl Otakar II. založil Špilberk jako důstojné sídlo moravských panovníků a na podporu královské moci českých králů. Ti jej však navštěvovali jen zřídka. Věznice Špilberk byla založena až v roce 1783 Habsburky, kteří v té době vládli Českému království.

Brněnský Špilberk měl jedno z nejkrutějších vězení vůbec. Brněnský Špilberk měl jedno z nejkrutějších vězení vůbec. Zdroj: Shchipkova Elena / Shutterstock

Věznice sloužila zejména k umístění politických vězňů, zločinců a dalších osob považovaných za hrozbu vládnoucí moci. V prvních letech provozu věznice byly podmínky v ní nechvalně známé, vězni byli vystaveni mučení a nelidskému zacházení.

Špilberk byl nejtvrdším vězením v Evropě a říkalo se mu "vězení národů". Svůj statut věznice ztratila v roce 1855, ale ještě za 1. světové války sem byli nedobrovolně umisťováni politicky pronásledovaní odpůrci rakouské monarchie a za 2. světové války také lidé pronásledovaní německými nacisty.

Kasematy na Špilberku Kasematy na Špilberku Zdroj: Profimedia

Pověstné kasematy původně sloužily jako úkryt pro vojáky před dělostřeleckým útokem, postupně se však tyto dvoupatrové klenuté chodby bez oken začaly využívat jako vězení pro nejtěžší zločince.

Zejména v průběhu 18. a 19. století byly kasematy využívány k umístění politických vězňů. Ti zde byli často vystaveni krutým podmínkám a velmi špatnému zacházení. Cely byly malé, stísněné a často vlhké, vězňům bylo odpíráno základní vybavení, jako je řádná strava, oblečení a lůžkoviny.

Čtěte také

Je to jedno z nejposvátnějších a nejtajemnějších míst na zemi

Čtěte také

Svatá hora Athos v Řecku: Ženám vstup zakázán! Turistkám hrozí dva roky vězení

Hrůzné podmínky každý nepřežil

Mnoho politických vězňů držených v kasematech na Špilberku patřilo ke skupinám, které se stavěly proti vládnoucí moci, včetně českých nacionalistů a členů protihabsburského odboje. V některých případech byli vězni zadržováni roky bez soudu a byli vystaveni mučení a dalším formám týrání. Hrůzné podmínky každý nepřežil.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Existovali však i tací, jež navzdory krutým podmínkám dokázali najít způsob, jak vzdorovat a přežít. Mnoho vězňů například využívalo čas strávený v kasematech k vytváření uměleckých a literárních děl nebo ke komunikaci s ostatními vězni prostřednictvím tajných zpráv či kódů.

Postupem času věznice prošla různými změnami a snahou o zlepšení podmínek pro vězně. Věznice však byla i nadále místem velkého utrpení, zejména v obdobích politických otřesů. Například během první světové války bylo ve Špilberku vězněno mnoho politických vězňů a někteří z nich byli popraveni na vězeňském dvoře.

Čtěte také

Čtěte také

Likvidační tábor 22: Vězení tak strašné, že ho dal zavřít sám Kim Čong-un

Dnes si návštěvníci hradu mohou prohlédnout některé z původních kasematních cel a seznámit se se zážitky vězňů, kteří zde byli drženi. Cely jsou drsnou připomínkou temné historie pevnosti a slouží jako svědectví o houževnatosti a odhodlání těch, kteří v nich byli vězněni.