Nejdrsnější věznice světa

Vězení Bory se stalo součástí populárního seriálu Netflixu s názvem "Nejdrsnější věznice světa." Seriál se zaměřuje na věznice po celém světě a přináší nám pohled do života za mřížemi. Raphael Rowe, který sám strávil 12 let ve vězení za zločiny, které nespáchal, se rozhodl strávit týden ve věznici Bory. Hlavním tématem tohoto dílu byly drogy, které ovládají život mnoha odsouzených.

Zdroj: Youtube

Česká republika jako ráj pervitinu

Česká republika se v posledních letech stala evropským rájem pervitinu, který je pro mnohé odsouzené neodmyslitelnou součástí jejich života. Seriál "Nejdrsnější věznice světa" ukázal, že nikde jinde v Evropě není tak vysoká koncentrace této omamné látky. A to má zásadní dopad na život vězňů a bezpečnost ve věznici.

Cesta do světa narkomanie

Raphael Rowe, který sám zažil tvrdý život ve vězení, vstoupil do borské věznice s respektem a otevřenou myslí. Dozorci jej nešetřili a podrobili ho důkladné prohlídce, která zahrnovala i kontrolu jeho těla. Po této proceduře byl poslán do cely s dalšími čtyřmi odsouzenci, s nimiž měl strávit týden. Setkal se zde s Markem, Jakubem a Petrem, každý z nich měl jiný příběh i trest.

Život ve vězení Bory

Borská věznice je místem, kde se nachází mnoho odsouzených s vážnými závislostmi na drogách. Pro tyto lidi není život ve vězení snadným úkolem. Raphael Rowe měl příležitost sledovat jejich každodenní rutinu, která zahrnovala ranní nástupy, skupinové terapie, jógu a další aktivity. Odsouzení nejsou pouze zločinci, jsou to také lidé s problémy v oblasti duševního zdraví.

V borské věznici se kromě péče o závislé dbá také na disciplínu. Každý vězeň musí dodržovat přísná pravidla a respektovat stanovené normy chování. "Berou to tu dost vážně. Není to pro ně žádná hra," popisuje Rowe. Jakýkoli pokus o narušení disciplíny může mít za následek umístění na samotku, kde může člověk strávit až 28 dní.

Drogy v české společnosti

Jedním z nejvíce šokujících momentů dokumentu bylo, když jeden z odsouzených prohlásil: "My jsme prostě Češi a ten perník (pervitin) má nějakou kulturu. Je to smutné to takto říct, ale je to tak. To je naše kultura." Toto tvrzení nás nutí zamyslet se nad tím, jak hluboko je droga zakotvena v některých částech české společnosti a jak těžké je bojovat s jejím šířením.

Vězeňská služba a její vliv

Po několika dnech strávených s odsouzenými se Raphael Rowe rozhodl změnit směr svého zkoumání a zaměřil se na příslušníky Vězeňské služby ČR. Ti mu ukázali, jak se snaží zabránit přísunu drog do věznice. Jejich největším spojencem je pes vyškolený na vyhledávání drog. I přesto však přiznávají, že se do vězení drogy dostanou. Existuje dokonce i "tichá pošta," kdy si odsouzení posílají různé předměty včetně drog pomocí provázků mezi okny svých cel.

Narkověznice na Borech

Cesta Raphaela Rowea do věznice Bory byla poutavým a náročným dobrodružstvím. Ukázala nejen tvrdou realitu života za mřížemi, ale i širší problém šíření drog v české společnosti. Borská věznice nám připomíná, že věznění není pouze trestem, ale také příležitostí k rehabilitaci a změně. Výzvou je však zajistit, aby se tito lidé po propuštění nestali opětovnými oběťmi drogové závislosti a kriminality. Život za mřížemi není nikdy snadný, a Bory jsou jen jedním z mnoha míst, kde se tento tvrdý život odehrává.

Zdroje: lidovky.cz, netflixer.cz, idnes.cz