Historická hodnota Pohanska

Historický význam Pohanska nelze přeceňovat. V devátém století se stalo ústředním centrem Velké Moravy. Více než půlstoletí výzkumů, které v tomto regionu prováděl Archeologický a muzeologický ústav AV ČR, osvětlilo kulturu a způsob života jeho dávných obyvatel. S novým nálezem se však objevilo mnohem více otázek než odpovědí.

Zdroj: Youtube

Meče jako symboly moci

Meče z této doby, znaky postavení a moci, se na světlo dostávají jen zřídka. Za posledních patnáct let byly v České republice objeveny pouze tři takové zbraně. Vedle meče v hrobě bojovníka byly nalezeny i různé další artefakty. Patřil k nim nůž se zdobnými detaily, nádoba na milodary a brousek doplněný křemenem.

Náušnice v hrobě bojovníka

Dva bronzové kroužky, o nichž se předpokládá, že jsou to náušnice, však odborníky zmátly. Přítomnost náušnic, tradičně považovaných za ženský doplněk, v hrobě bojovníka zpochybňuje dosavadní názory a vyvolává otázky o jejich významu. Byly to trofeje z dobývání, symboly lásky nebo symboly nějakého zapomenutého obřadu? Pravá odpověď zůstává zahalena tajemstvím.

K záhadě přispívá i umístění tohoto hrobu, které se vymyká normálu. Zatímco jiné hroby s meči byly nalezeny v blízkosti velkomoravského sídliště na Pohansku, tento konkrétní bojovník odpočíval osamoceně, poblíž něčeho, co se zdálo být jeho obydlím.

Další střípek do mozaiky minulosti

Nebyl to první takový nález v regionu. Čtyři roky předtím se objevil další hrob, který patřil jezdci. Ačkoli v hrobě chyběl meč, obsahoval ostruhy a válečnou sekeru. Zajímavé je, že v těsné blízkosti místa odpočinku tohoto jezdce se nacházelo další obydlí s podobně pohřbeným psem.

Teorie o pohřbívání u obydlí

Nálezy přiměly vědce k hledání souvislostí s dalšími archeologickými nálezy po celé Evropě. Mohli být tito osamělí bojovníci strážci pohanského hradiště, kteří byli uloženi k odpočinku poblíž svých stanovišť, a vedle nich leželi jejich věrní psi jako symbolické pokračování jejich povinnosti? Tato teorie je sice zajímavá, ale zůstává spekulativní.

S tím, jak postupuje konzervace a dokumentace těchto nálezů, roste očekávání jejich případného vystavení veřejnosti. Pozůstatky z dávných dob lákají přihlížející, aby se přenesli do minulosti a zamysleli se nad životem, vírou a možná i tajemstvím velkomoravského lidu.

Zdroje: em.muni.cz, arup.cas.cz, idnes.cz