Historická hodnota Pohanska

Historický význam Pohanska nelze přeceňovat. V devátém století se stalo ústředním centrem Velké Moravy. Více než půlstoletí výzkumů, které v tomto regionu prováděl Archeologický a muzeologický ústav AV ČR, osvětlilo kulturu a způsob života jeho dávných obyvatel. S novým nálezem se však objevilo mnohem více otázek než odpovědí.

Meče jako symboly moci

Meče z této doby, znaky postavení a moci, se na světlo dostávají jen zřídka. Za posledních patnáct let byly v České republice objeveny pouze tři takové zbraně. Vedle meče v hrobě bojovníka byly nalezeny i různé další artefakty. Patřil k nim nůž se zdobnými detaily, nádoba na milodary a brousek doplněný křemenem.

Náušnice v hrobě bojovníka

Dva bronzové kroužky, o nichž se předpokládá, že jsou to náušnice, však odborníky zmátly. Přítomnost náušnic, tradičně považovaných za ženský doplněk, v hrobě bojovníka zpochybňuje dosavadní názory a vyvolává otázky o jejich významu. Byly to trofeje z dobývání, symboly lásky nebo symboly nějakého zapomenutého obřadu? Pravá odpověď zůstává zahalena tajemstvím.

Čtěte také

Jediný zachovaný velkomoravský kostel na světě je skutečným unikátem

Čtěte také

Jediný zachovaný velkomoravský kostel na světě je skutečným unikátem

K záhadě přispívá i umístění tohoto hrobu, které se vymyká normálu. Zatímco jiné hroby s meči byly nalezeny v blízkosti velkomoravského sídliště na Pohansku, tento konkrétní bojovník odpočíval osamoceně, poblíž něčeho, co se zdálo být jeho obydlím.

Další střípek do mozaiky minulosti

Velkomoravské hradiště Pohansko se nachází u Břeclavi Velkomoravské hradiště Pohansko se nachází u Břeclavi Zdroj: Wikimedia Commons, Radek Linner, CC BY-SA 3.0,

Nebyl to první takový nález v regionu. Čtyři roky předtím se objevil další hrob, který patřil jezdci. Ačkoli v hrobě chyběl meč, obsahoval ostruhy a válečnou sekeru. Zajímavé je, že v těsné blízkosti místa odpočinku tohoto jezdce se nacházelo další obydlí s podobně pohřbeným psem.

Teorie o pohřbívání u obydlí

Nálezy přiměly vědce k hledání souvislostí s dalšími archeologickými nálezy po celé Evropě. Mohli být tito osamělí bojovníci strážci pohanského hradiště, kteří byli uloženi k odpočinku poblíž svých stanovišť, a vedle nich leželi jejich věrní psi jako symbolické pokračování jejich povinnosti? Tato teorie je sice zajímavá, ale zůstává spekulativní.

Čtěte také

Archeologové odhalovali jednotlivé vrstvy půdy a artefakty

Čtěte také

Stavbaři na Uherskohradišťsku odkryli pozůstatky civilizace staré 7000 tisíc let

S tím, jak postupuje konzervace a dokumentace těchto nálezů, roste očekávání jejich případného vystavení veřejnosti. Pozůstatky z dávných dob lákají přihlížející, aby se přenesli do minulosti a zamysleli se nad životem, vírou a možná i tajemstvím velkomoravského lidu.

Zdroje: em.muni.czarup.cas.czidnes.cz