Architektonická perla Moravy

Renesanční zámek Velké Losiny stojí nedaleko Šumperka v Olomouckém kraji. Historie zámku sahá do gotického období, kdy zde původně stála vodní tvrz. Postupně se zámek rozrostl, aby splňoval nároky šlechtické rodiny Žerotínů, až do současné podoby, která zahrnuje empírový dům, nádherná křídla a impozantní šestipodlažní věž se zámeckými hodinami.

Interiér zámku představuje nábytek a artefakty od renesance po empír, jeho chloubou jsou například nejstarší kachlová kamna na Moravě. Součástí zámku je i úchvatná zbrojnice z 16. až 19. století.

Čarodějnické procesy

Přestože je zámek známý svou krásou, byl také dějištěm nechvalně známých čarodějnických procesů v 17. století. Hlavním aktérem byl Jindřich František Boblig, který zneužíval strachu a nevědomosti veřejnosti k vykořisťování a odsuzování nevinných lidí.

Mučitel a fanatický soudce

Zdroj: Youtube

Jindřich František Boblig z Edelstadtu se narodil v roce 1612 a byl významnou postavou v dějinách českých čarodějnických procesů. Přestože byl původně prostým měšťanem, jeho fanatický postoj vůči čarodějnicím mu zajistil významné postavení.

Hon na nevinné ženy

V roce 1678 se Boblig stal předsedou čarodějnické komise ve Velkých Losinách. Jeho metody vyšetřování byly velmi kruté a nehumánní. Mučil obviněné fyzicky i psychicky a nutil je vynášet jména dalších údajných čarodějnic. Svou krutostí a neúprosností vyvolával hrůzu a paniku nejen ve Velkých Losinách, ale i v širokém okolí.

Boblig se neomezoval jen na ženy. Jeho oběťmi se stávali také muži, děti a celé rodiny. Jeho motivace nebyla čistě náboženská. Hon na čarodějnice využíval také k osobnímu obohacení, neboť majetek obviněných připadal komisi. Některé z jeho nechvalně známých případů zahrnovaly například obvinění místního kněze Kryštofa Lautnera, který byl nakonec upálen, nebo proces proti Veronice Zawadzké, bohaté šlechtičně, kterou Boblig obvinil z čarodějnictví, aby se zmocnil jejího majetku.

Boblig byl také známý svým zvráceným zájmem o sexuální aspekty čarodějnictví. Jeho výslechy se často zaměřovaly na detailní popis sexuálních praktik, které obviněné údajně provozovaly se samotným ďáblem.

Bobligův konec a odkaz

Celkově Bobligova terorizující kampaň trvala téměř dvacet let. Během této doby se neomezil pouze na Velké Losiny, ale jeho procesy se rozšířily do celého Jesenicka. Obětí jeho nelítostných procesů se stalo více než sto osob. Jeho hrůzovládu ukončila až jeho vlastní smrt v roce 1696. Ironicky zemřel přirozenou smrtí a v dobrém vztahu k církvi, aniž by byl kdy postaven před soud za své činy. Podle všeho se jednalo o psychicky narušeného člověka se sadistickými sklony.

Zámek Velké Losiny stále připomíná temnou dobu, kdy byly nevinné životy ničeny fanatickou vírou a bezohlednou chamtivostí. Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách se staly předlohou pro knihu Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. Podle tohoto díla byl později natočen stejnojmenný film režiséra Otakara Vávry.

Zdroje: novinky.cz, nasregion.cz, velkelosiny.cz