Obrovské kamenné sochy na Velikonočním ostrově známé jako moai jsou jednou z nejznámějších a nejzáhadnějších historických památek na světě. Nový výzkum však odhaluje, že tyto sochy nesymbolizovaly jen kulturu a dějiny, ale také mohly mít souvislost s životně důležitým zdrojem sladké vody. Bez soch by se obyvatelé ostrova dostali do velkých problém a pravděpodobně by jejich absence způsobila i zánik celé populace.

Nádherné sochy a jejich umístění

Zdroj: Youtube

Kamenné sochy, které stráží Velikonoční ostrov, byly dlouho považovány za důkaz řemeslného mistrovství a duchovního výrazu místních obyvatel. Každá z více než 300 megalitických plošin, známých jako ahu, byla zřejmě vytvořena samostatnou komunitou, přičemž nejstarší z nich pochází ze 13. století. Jejich umístění však dlouho zůstávalo záhadou.

Voda jako klíčový prvek

Vědci nyní odhalili, že umístění soch moai může souviset s blízkostí zdrojů sladké vody. Toto zjištění posiluje názor, že sochy mohly mít praktický význam spojený s každodenním životem ostrovanů. Při zkoumání ostrova bylo zjištěno, že sladká voda prochází zemí a vytváří vodonosné vrstvy, které vytékají na různých místech přímo na pobřeží.

Vědci analyzovali rozmístění 93 megalitických plošin a nalezli souvislost mezi umístěním ahu a blízkostí zdrojů sladké vody. Domnívají se proto, že velké sochy mohly sloužit jako ukazatele těchto nezbytných zdrojů.

Studie také naznačuje, že rozdíly ve velikosti a provedení soch mohly být spojeny s kvalitou a množstvím dostupných vodních zdrojů v dané oblasti. Komunita tak možná demonstrovala svou konkurenční výhodu vůči ostatním obyvatelům ostrova.

Spolupráce při stavbě

Podle profesora Carla Lipa, jednoho ze spoluautorů studie, spolupráce při stavbě monumentálních soch byla klíčová. Skutečnost, že sochy spojovaly lidi prostřednictvím společné potřeby, mohla pomoci posílit vazby mezi komunitami.

Kritika a další výzkum

I když nová studie odhalila důležitou souvislost mezi sochami a zdroji vody, někteří odborníci, jako je Jo Anne Van Tilburgová, upozorňují na potřebu dalšího zkoumání. Podle ní může být vztah mezi sladkovodními vývěry a umístěním ahu složitější, než se na první pohled zdá.

Sochy Velikonočního ostrova možná nejsou pouze uměleckými díly, ale také významnými značkami, které ukazovaly cestu k přežití. Je docela možné, že historické památky mohou skrývat hluboká a praktická spojení s každodenním životem.

Zdroje: ctidoma.cz, zpravy.aktualne.cz, wikipedia.org