V České republice je občan trestně odpovědný od patnácti let, to je i nejnižší možný věk pro sexuální styk s jinou způsobilou osobou.

Čtěte také

Ostrovy Trobriand ve světě vynikají svých unikátním přístupem k sexu

Čtěte také

Trobriand: Dívky zde mají sex od šesti let a povoleno je mnoho

Maďarsko je v tomto směru nejodvázanější

Zajímá vás, jak je to v jiných státech Evropy? Nejnižší věková hranice je v Maďarsku, kde se sice mohou lidé legálnímu sexu oddávat od 14 let, ale pokud je druhé osobě méně než 18 let, hranice je snížena už na 12 let!

Některé země přistupují k pohlavnímu styku poněkud bizarně

V Rumunsku platí docela výstřední zákony. Věk souhlasu je stanovený na 15 let, na tom by nebylo nic zvláštního, ale! Pokud by se jednalo o pohlavní styk s učitelem, tak musí být jeho studentovi minimálně 18 let. Možný je dokonce také sex s člověkem starším jen 13 let, akorát u toho nesmí dojít k penetraci. Tedy průniku části těla nebo jiného předmětu do tělesného otvoru v rámci sexuální aktivity.

V Rumunsku, Německu, Itálii nebo Rakousku smí mít profesor sex se svou studentkou, pokud je starší osmnácti let. Zdroj: Shutterstock

Stejně to má v tomto směru také Německo, Itálie nebo Rakousko. I tady je jiná hranice pro takzvaný vztah důvěry (například učitele se žákem, pěstouna se svěřeným dítětem), a to 18 let. Legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku je však za běžných okolností v těchto zemích stanoven na 14 let. Pokud je ale v Itálii partner starší o méně než tři roky, může mít pohlavní styk už i třináctiletý.

Ve Francii stačil donedávna pouze souhlas bez věkové hranice

Francouzští zákonodárci letos v prvním čtení jednomyslně schválili zavedení hranice pro legální pohlavní styk, a to od 15 let. Do té doby se ve Francii mohli oddávat legálně sexu všichni, pokud s tím souhlasili. Dokazování nedobrovolnosti styku však bylo u soudu často problematické, neboť souhlas nezletilých mohl být v některých případech vynucený.

Čtěte také

Čtěte také

Japonské hotely lásky: Jsou rafinované, technika pro milence je jako ze sci-fi

Zákonodárci ale nemají v plánu trestat styky mezi dospívajícími stejného věku, a tak mysleli i na ně a zahrnuli článek přezdívaný „Romeo a Julie”. Tresty se proto budou vztahovat na dospělou osobu, jež měla pohlavní styk s dítětem do 15 let jen v tom případě, že je mezi oběma věkový rozdíl více než pět let. To ale samozřejmě neplatí, pokud se jedná o nedobrovolný styk nebo znásilnění.

Francouzi ale opravdu neponechají nic náhodě! To dokazuje zákon, jenž stanoví věkovou hranici dokonce i pro legální incest! Incest, tedy sexuální styk mezi blízkými příbuznými, je ve Francii legální. Nově však bude potřeba, aby oběma aktérům bylo více než 18 let, jinak je jejich chování protiprávní.

Nejvyšší věk pro legální sex mají v Evropě Malta a Vatikán, je to 18 let. V Irsku je to pak 17 let.

Pokud je ale v Itálii partner starší o méně než tři roky, může mít pohlavní styk už i třináctiletý. Zdroj: Shutterstock

Jinde se neupejpají vůbec

Maďarsko se svými dvanácti lety však nepatří ani zdaleka k rekordmanům v nízké věkové hranici pro sex. Například takové Trobriandovy ostrovy, souostroví v Šalomounově moři, které patří k provincii Milne Bay státu Papua Nová Guinea, vynikají svým unikátním přístupem k sexu na celém světě. Postelovému dobrodružství je tu možné se oddávat už od šesti let!

Zdroje: www.reflex.cz, cnn.iprima.cz