Buněčný problém

S postupujícím věkem se nám v těle hromadí buňky, které přestávají být funkční. Zastaví svůj buněčný cyklus, přestanou se dělit, ale neodumřou. V odborném jazyce se jim říká senescentní buňky. Ty nám v těle „dělají paseku“, přispívají k příznakům stárnutí a jsou příčinou mnoha onemocnění. Biologové se proto na ně zaměřili ve svém nedávném vědeckém výzkumu. Zjistili, že pokud se podaří tyto senescentní buňky z těla odstranit, může dojít k výraznému snížení procesu stárnutí a prodloužení života a zlepšení zdraví. To můžou dokázat léky, jak ukazují laboratorní testy, které nazvali senolytika.

V laboratoři

Při svých vědeckých pokusech se japonští výzkumníci nejdříve zaměřili na to, aby lék působil jen na ty staré buňky, které chtějí odstranit a ne na ty funkční, které mají být zachovány. Podařilo se jim určit protein, který je pro tyto buňky typický. Z toho při vývoji vakcíny vycházeli. Testovali ji na třech skupinách myší. Mladé myši krmili stravou s nadměrným obsahem tuků, aby urychlili jejich stárnutí. Druhou skupinou byly myši středního věku a tou třetí myši, které trpěly onemocněním progerie, což je rychlé a předčasné stárnutí. Myším krmeným tukem se po vakcinaci zlepšily metabolické funkce. Naočkované myši středního věku byly mnohem aktivnější a rychlejší, než nenaočkovaná skupina. Pokus také ukázal, že byl lék účinnější u samců. Proces stárnutí se zpomalil i u starých myší. Odstranění senescentních buněk senolýzou ukázalo, že se u myší zlepšila normální i patologické změny související se stárnutím.

Kdy začnou i lidé mládnout?

Jak japonští výzkumníci uvádějí, mají před sebou ještě dlouhou cestu a spoustu práce, než bude možné senolytické léky ordinovat i lidem. Také se domnívají, že toto není jediný způsob jak zpomalit stárnutí. „Náš výzkum ukázal možnost nové strategie proti senescenci,“ řekl jeden z výzkumníků, profesor T. Minamino. „Předpokládáme, že existuje mnoho dalších seno-antigenů, které jsou produkovány jinými druhy senescentních buněk. Díky dalšímu výzkumu budeme moci pacientům poskytnout individualizovanou antisenescenční terapii v závislosti na výskytu různých typů senescentních buněk v jejich těle,“ vysvětlil profesor. Takže zatím se ještě nějakou tu chvilku musíme se stárnutím smířit...

Výzkum byl publikován v časopise Nature Ageing.

Zdroje: www.nature.com, newatlas.com