Žraloci – vládci oceánů

Žraloci jsou obdivuhodní mořští obyvatelé, kteří vládnou vodnímu světu již 400 milionů let. Tito predátoři pradávných dob přežili několik hromadných vymírání a byli svědky doby dinosaurů. Právě žraloci jsou mistři přežití a nejzkušenější lovci. Svým působivým vzezřením a chováním inspirovali řadu hororových příběhů a filmů. Útoky žraloků na člověka jsou vzácné, avšak stále je nutné pochopit jejich příčiny, naučit se je předcházet a vědět, jak postupovat, pokud se nám taková situace přihodí.

Pravda o útocích žraloků

Útoky žraloků je třeba vidět v širším kontextu. Každoročně je celosvětově zaznamenáno přibližně 70 nevyprovokovaných útoků žraloků, z nichž jen malá část má smrtelný následek. Většina útoků vypovídá spíše o zvědavosti či omylu žraloka než o agresivním lovu. Pravdou je, že lidé nejsou pro žraloky vhodnou potravou – naše těla obsahují příliš mnoho kostí a málo tuku, který žraloci preferují.

Proč žraloci útočí?

Důvody pro útok žraloka mohou být různé a často se jedná o kombinaci faktorů. Mezi hlavní důvody patří zvědavost, obrana teritoria, hlad nebo jednoduchý omyl. Abychom minimalizovali riziko setkání, je důležité porozumět chování žraloků a dodržovat určité bezpečnostní pokyny.

Zdroj: Youtube

Jak minimalizovat riziko setkání se žralokem

Pokud se připravujete na koupání v oceánu, je nutné dodržovat několik základních bezpečnostních pravidel. Tato pravidla nám pomohou minimalizovat možné riziko setkání se žralokem a zajistí nám klidný a bezpečný pobyt ve vodě. Jak tedy tuto možnou hrozbu minimalizovat?

Pokud se připravujete na vstup do oceánu, měli byste vždy myslet na bezpečnost. Začněte tím, že budete plavat při slunečním svitu. Žraloci jsou nejaktivnější při úsvitu a soumraku, kdy loví svou kořist. Během těchto časů je lepší zůstat na suchu a obdivovat krásu oceánu z bezpečí.

Nevěřte obecně rozšířeném mýtu, že žraloka poznáte podle ploutve na hladině. Pokud plavete ve vodě, pravděpodobně ho vůbec neuvidíte. Zaútočí z hlubiny. Člověk naštěstí pro většinu žraloků jako kořist není příliš atraktivní, preferuje spíše tuleně a střední ryby. Když zaútočí na člověka, většinou ho jen zraní a nechá být.

  • Pokud jste na pláži a vidíte nedaleko skupinu tuleňů nebo jiných mořských savců, je lepší se jim vyhnout. Tito tvorové jsou hlavní potravou žraloků a mohli by vás přitáhnout do nebezpečí.
  • Někdy je snadné zapomenout na hloubku vody, ve které se pohybujeme. Ale vždy se snažte zdržovat se blíže k pobřeží, kde je voda mělčí. Žraloci často obývají hlubší vody a držení se blíže k břehu může snížit šance na setkání.
  • I když může být lákavé plavat v oblastech s velkým množstvím ryb nebo mořských ptáků, tato oblast může být také oblíbeným místem pro žraloky. Snažte se podobným místům vyhnout, pokud je to možné.
  • Zakalená voda je dalším faktorem, který může zvýšit riziko setkání se žralokem. V takové vodě si vás žralok snadno splete s kořistí, proto je lepší plavat v čisté a průzračné vodě.
  • A konečně, vždy se snažte plavat ve skupině. Žraloci obvykle útočí na osamělé jedince, takže když plavete ve skupině, jste více v bezpečí. A pokud se přeci jen náhodou ocitnete tváří v tvář žralokovi, nikdy se nesnažte ho dotknout nebo na něj zaútočit, pokud to není nezbytně nutné.

Jak postupovat při setkání se žralokem

Pokud se setkáte se žralokem, je nejdůležitější zachovat klid a pomalu se pohybovat zpět ke břehu. Žralokovi se koukejte do očí, a sledujte každý jeho pohyb, abyste byli připraveni, pokud zaútočí. Žraloci často jen prozkoumávají své okolí, a pokud se nebudete chovat jako kořist, je pravděpodobné, že vás nechají na pokoji. Jestli se však žralok rozhodne zaútočit, odborníci doporučují zaměřit se na citlivé oblasti, jako jsou oči a nos.

Respektujme oceánského vládce

I přes všechny tyto informace je důležité si uvědomit, že šance na setkání se žralokem jsou velmi malé. To ovšem neznamená, že bychom měli být nedbalí, naopak. Respektujme tuto fascinující a nepochopenou část našeho přírodního světa a učme se s ní sdílet mořské hlubiny bezpečně a s porozuměním.

Zdroje: stoneageman.com, discovermagazine.com, sharksider.com, denik.cz