Historie tvrze Kašovice

Na malebném a nevýrazném vrchu nad vesničkou Kašovice se rozprostírá zřícenina středověké gotické tvrze. Byla založena pravděpodobně v první polovině 14. století a opuštěna ve století šestnáctém. Z kdysi obytné budovy se dochovaly pouze části zdí svědčící o majestátní minulosti. Tajemství místa zdůrazňuje alej modřínů vysázená ve 20. století, která obklopuje zříceninu a dodává celé oblasti záhadný vzhled.

Zdroj: Youtube

Jak daleko sahá historie tvrze, není známo. První zmínka o ní pochází z roku 1341, kdy byla označována za sídlo Sazemy z Kašovic. Později tvrz přešla do vlastnictví Jana z Velhartic, který ji věnoval své manželce Ofce z Opočna okolo roku 1390. Další zmínka sahá do roku 1428, kdy byla část panství prodána Oldřichem z Rožmberka panu Menhartovi z Hradce. Tvrz však postupně ztrácela na významu a v roce 1565 byla pravděpodobně již pustá.

Pověst o ženě se zlatou hvězdou

Ke Kašovické tvrzi je navázaná fascinující pověst o šlechtičně se zlatou hvězdou na čele. Tuto legendu zaznamenal František Alexandr Heber a silně připomíná známou českou pohádku o stejnojmenné princezně, ale tentokrát je hlavní hrdinkou šlechtična z Kašovic. Žena vladyky, která měla na čele zářivou zlatou hvězdu, měla z prvního manželství dceru jménem Božena, která na čele nesla stejnou zářící hvězdu. Božena se rozhodla ukrýt svou krásu a přestrojit se za chlapce, aby ji nikdo nepoznal.

Vydala se na dlouhou cestu ke tvrzi Kašovice, která byla považována za jednu z nejmocnějších rytířských tvrzí v okolí. Za pomoci lsti se jí podařilo získat místo v kuchyni, kde pracovala a skrývala svou pravou identitu. Když vladyka odjel na ples, Božena se rozhodla za ním vydat a ukázat se mu v plné kráse. Převlékla se do nádherných šatů, které měla ukryté v lese, a na každém plese od vladyky dostala darem prsten nebo růžičku z perel. Vladyka pak později oba dary objevil v jídle. Když Božena odhalila svou pravou identitu, vladyka si ji vzal za ženu a spolu žili šťastně až do konce svých dnů.

Inspirace pro literaturu

Tato romantická pověst o šlechtičně s hvězdou na čele zůstala zapsána v historii a stala se inspirací pro mnoho spisovatelů včetně slavné Boženy Němcové, která ji pravděpodobně znala a začlenila do svého díla.

Tvrz Kašovice je místem, které spojuje historickou hodnotu s kouzlem staré legendy. Tajemná pověst o šlechtičně se zlatou hvězdou na čele nás přivádí zpět do doby rytířů a dodává návštěvě kašovické tvrze ještě větší kouzlo. Každopádně jde o nádhernou zříceninu v malebné krajině, kterou příroda pomalu, ale jistě pohlcuje.

Zdroje: novinky.cz, hrady.cz, mestosusice.cz