Vzácná dýka

Již delší dobu se archeologové domnívali, že staří Egypťané používali k výrobě kovových předmětů železo z meteoritů. Proto vzácnou dýku mladého panovníka před několika lety podrobili analýze, aby bylo možné složení čepele potvrdit či vyvrátit. Italští a egyptští vědci použili ke zkoumání neinvazivní rentgenovou technologii, jak uvedla studie v časopise Meteoritics and Planetary Science, aby tento předmět z doby kolem 1 300 l. př. n. nepoškodili. Rozbor ukázal přítomnost železa, kobaltu a niklu. Porovnali složení dýky se známými meteority nalezenými na egyptském pobřeží a zjistili, že může pocházet z Gebel Kamil, který obsahoval obdobné množství stejných kovů. To potvrdilo domněnku, že materiál na dýku „přiletěl z hvězd“.

Proč využívali Egypťané kov meteoritů?

V Egyptě se nacházely zásoby železné rudy a dobové záznamy ukazují, že starověcí Egypťané o nich věděli a železo využívali už ve své rané historii. Ale většinou pouze pro výrobu barviv. Je také možné, jak se předpokládá, že ruda z nalezišť nebyla dostatečně kvalitní, proto ji bylo obtížné zpracovat na užitečný kov. Ale bylo to právě železo z meteoritů, které mělo pro staré Egypťany nesmírný význam. „Věděli, že vzácné kusy železa padali z oblohy …,“ uvedli vědci ve studii. Nebe bylo místem bohů. Železo z meteoritu pro ně byl podle všeho „božský“ materiál.

Zdroj: Youtube

Kov od bohů i pro rituály

Z meteorického železa od bohů se nevyráběly praktické předměty. Bylo určeno pouze pro urozené a vysoce postavené Egypťany. Pro ně se vytvářely propracované ozdobné předměty. Vzácný kov byl také materiálem pro obřadní a rituální předměty. Jedním z nich byl obřad u vchodu do hrobky zvaný Otevírání úst, což bylo magické rituální „probuzení“ mrtvého k posmrtnému životu. K tomu se používaly dvě čepele jako dvě hvězdy. Egypťané nejspíš věřili, že železo z meteoritu, které spojovali s bohy a přírodními jevy, sílu tohoto obřadu umocní. Z dobových textů se ví, že železné čepele byly velmi důležité. Je tedy zřejmé, že ač mladý, ale významný panovník Tutanchamon dostal na svou poslední cestu dýku, lépe řečeno dvě, z kovu meteoritu, aby byl jeho posmrtný život zaručen.

Tutanchamonova dýka má zdobenou zlatou rukojeť, na zlaté pochvě jsou motivy lilie a vzory peří. Čepel se vyznačuje vysokou kvalitou a velmi zručným zpracováním. Je vystavena v Egyptském muzeu v Káhiře.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.bbc.com, www.dotyk.cz